İlhan Berk / Mağara Ressamı, Sapkın Nakkaş, Nâmahrem Kalem

  • İlhan Berk / Mağara Ressamı, Sapkın Nakkaş, Nâmahrem Kalem
PAYLAŞ
YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Dünyayı sözle didiklemekten bıkmayan İlhan Berk'in kalemi kimi zaman fırçaya dönüşüyor ve şair dünyanın katmanlarında renkli bir yolculuğu sürdürüyor. İlhan Berk / Mağara Ressamı, Sapkın Nakkaş, Nâmahrem Kalem'de uslanmaz şairi, Enis Batur anlatıyor. Şiirin resme, resmin şiire geçtiği serüvende heyecanlı bir sanat duygusu. Yerkürenin ve yersürenin dizelerinden havalanan kuşun lekelere ulaşan yolculuğuna tanık olmak için bir kaynak kitap. İlhan Berk / Mağara Ressamı, Sapkın Nakkaş, Nâmahrem Kalem'de İlhan Berk'in kitap sayfalarına, yırtılmış kâğıt parçalarına, değişik boyutlardaki kartonlara çizdiği, karaladığı, boyadığı desenler ilk kez bir arada. "Dokunduğu her şeyi şiire çeviren" Berk, desenlerinde de yepyeni bir yangın alanı kuruyor, Enis Batur'un deyişiyle bir isyan başlatıyor. Şiirlerinin yanı sıra sanat üzerine yazılarını da art arda gün ışığına çıkaran İlhan Berk için Enis Batur, bu kez de bir resim okumasına girişiyor, düzyazı şiirleriyle çizgilerin, desenlerin, kıvrımların ve köşelerin sisli bir haritasını çıkarıyor, İmge'den tekrar Harf'e çıkıyor. İlhan Berk'in de heyecan duyduğunu belirttiği bu proje şiir-resim, şair-ressam ilişkileri ve ilintileri üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor bizi.

"Demek renklerin gürültüsü büsbütün nedensiz değil bu resimlerde. Her çıplak aynı gökkuşağının ortasında, olası bütün kıvranma üslûplarını kurcalıyor. "İstiyorum, ergo sum" diyor birisi. Taşkınlığıyla kâğıtta kabarıyor berikisi. Bir başkası ölçüsüzlükle yüzleşiyor, kızıldan siyaha çalan, yanardöner teniyle. O noktadan başlıyor isyan. Başedemiyor hurileriyle İlhan Berk. Onların kâğıdı kartonu bezi delen beklentisi önünde geriliyor. Gece artık ateş."

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.