Bir Limandan Üç Resim

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

“Düşünce halinde her şey kaybedilmiştir”

İkinci Yeni’nin önde gelen şairlerinden İlhan Berk, ilkgençlik yılları sayılabilecek dönemde “İlhan Berk olmak” yolunda kişiliğini ve yazınsal yetilerini keşfederken, öykü, anlatı, tiyatro oyunu türünde sınıflandırılabilecek düzyazı denemelerinde bulundu. Uzun erimli bir şiirin ilk eskiz çalışmaları gibi de değerlendirilebilecek, dergilerde kalan bu düzyazılardan oluşan “Bir Limandan Üç Resim”, Berk’in şiir dışında yazınsal türlerle “mesai”sine dikkat çekebilmek, yazınsal ve düşünsel evriminin oluşum aşamalarına ışık tutabilmek adına bir çaba.

“Düşünce halinde bir elin çirkinliğini duyuyorum, uzanmak hatırıma gelmiyor; kaçıyorum. Mevsimlerin dökülüşü, bir çocuk kumların mestliğine vücudunu bırakıyor, ona uymanın hızı, fakat elde etmiş olmanın sıkıntısı, vazgeçiyor.”

İhtirasların Ölümü

A. Nezihi’ye

Akşam erguvani bir tüle bürünmüş, dermansız bir kadın hüznüyle ilerliyor…
Ufuklar ve sahil aynı renkler içinde bunalıyor…
Denizin gittikçe morlaşan sathında bir kuğu, ipek kanatlarını açarak yükseliyor!
Zayıf gözlerinde bilinmeyen bir kinin daimi bir ihtirası parlıyor…
Ve gece ölü bir insan parçası gibi hareketsiz. Tıs yok…
Fakat yalnız o kuğu, bir şimşek süratiyle denizin sathına çarparak tekrar yükseliyor.
Ve sonra biraz dinlenmek ihtiyacıyla yakınındaki yosunlu bir kayaya konarak hareketsiz kalıyor!
Ve yine gözlerinde sükûnundan parlayan bir hızla uçmaya başlıyor!
Fakat uçtukça gözlerinin yeşilliğinde daralan ömrünün fısıltıları beliriyor…
Ve o zaman o yeşilliklerde emellerinin ihtirasla olan sükûtunun ölümü başlıyor!

Uyanış-Servetifünun,
23 Ağustos 1934, sayı: 1983/298, s. 199

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.