Karşıdüşünce - Vatan Gazetesi Yazıları 1961-1962

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Uygarlık ekmekle, suyla, havayla beslenmez. Karşıdüşüncedir uygarlığı doğuran, yaşatan, geliştiren. Her çağda bizi uyanık tutan karşıdüşüncelerdir. “Elmanın yere düşmesinden”, “Aya değen ilk güdümlü mermiye”dek.

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 1961-1962 yıllarında yayımlanan,“aforizma tılsımlı” "Vatan" Gazetesi yazıları Türkçeyi “ses bayrağım” diye niteleyen şairin dönemin ruhundan da beslenen düşünme pratiğini gösterirken, gerek felsefi içerikleriyle asıl yapıtı Şiirine açılan yalınlığı ve yoğunluğu birleştirerek belirli bir dil estetiğini, gerek kendi sözlüğünü ve gramerini oluşturması açısından belirli bir dil etiğini öne çıkarıyor.

Toplumun düşünmediği, ağacın durduğundan. Senin yürüdüğünden toplumun düşündüğü.

Eskiden Kurtulmak

Eskiden kurtulmak kendimizi yenilemektir.
*
Köksüzleşmek değildir eskiden kurtulmak. Eskinin geleneklerini gün ışığına çıkarmaktır.
*
Eski üstümüzdeyken “eskimiş” değildir. Ondan ayrılabiliyor mu­yuz? İşte o eskidir artık.
*
Eski bir adamdır, bir düşüncedir, bir tutumdur. Artık “değişme­mesi ”dir onu belli eden.
*
Eskiden kurtulmak kolay olsa her gün kurtulurduk. Eskiden her gün kurtulabilen uluslar yükselişe öteki uluslardan önce varmış­lardır.
*
Yeni eskinin tersi değildir. Yeni eskinin karşıtı da değildir. Eskinin “değişme”sidir yeni.
*
Eskiden kurtulmak, her an bir önceki andan kurtulmakla başlar.
*
Burda demek istediğimiz kurtuluş, bir bitkinin tohumdan yaprağa dek değişmesiyle anlatılabilir. Eski geleceğe dek bir “değişim”dir burda.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.