İnceleme

 • Ekmeğimiz

  Ekmeğimiz

  Predrag Matvejevic

  Predrag Matvejevic, Ekmeğimiz kitabında buğdayın muhteşem gezintisini, nesilden nesle aktarılan bilgileri derlemekle kalmıyor; ekmeğin bilgelik, şiir, sanat ve inanca dair tarihini de yazıyor.
  DETAY
 • Türk Şiirinde 1980 Kuşağı

  Türk Şiirinde 1980 Kuşağı

  Bâki Asiltürk

  Türk Şiirinde 1980 Kuşağı adlı çalışmasında 1980’lerde yaşanan kopuşun şiirimizde açtığı yeni yolları izliyor Bâki Asiltürk.
  DETAY
 • Siyah Giyen Adamlar

  Siyah Giyen Adamlar

  John Harvey

  Siyah rengin Ortaçağ’dan bu yana erkek giyiminde giderek artan önemini inceleyen bu kitap, ele aldığı dönemde özellikle Batı Avrupa sanat ve politikası ile bunların “siyah giyim” ile karşılıklı etkileşimini inceliyor.
  DETAY
 • Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum?

  Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum?

  Mehmet Rifat

  Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum? içinde yüzdüğümüz anlatılar evrenini daha iyi anlamak ve yorumlamak isteyen çalışkan okurlar için kaçırılmayacak bir şölen...
  DETAY
 • Divan Şiiri Üstüne Denemeler

  Divan Şiiri Üstüne Denemeler

  Hüseyin Cöntürk

  Divan çalışmamız şairler üzerinde odaklanmıyor. Tersine şiir-merkezdir. Şöyle de diyebiliriz, beyitler şaire bakıp, şaire göre seçilmemiştir. O kadar ki çalışmamızdaki örneklerden şairlerin adı silinse uyguladığımız yöntem etkilenmeyecektir. Başka bir deyişle çalışmamız şair-sızmazdır.
  DETAY
 • Modern Türk Edebiyatı’nın Fransız Kaynakları

  Modern Türk Edebiyatı’nın Fransız Kaynakları

  Gül Mete Yuva

  Gül Mete Yuva, bu çalışmasında, 19. yüzyılda Fransız kültürünün Osmanlı kültürünü nasıl ve hangi yollardan etkilediğini inceliyor.
  DETAY
 • Mars’ta Bir Antropolog

  Mars’ta Bir Antropolog

  Oliver Sacks

  Oliver Sacks Mars’ta Bir Antropolog’da, normal ile patolojik olan arasındaki ayrımı belirleyen ölçütlerin kişinin yaşamı mercek altına alındığında görece nasıl değişkenlik gösterdiğini gözler önüne seren, dudak uçuklatıcı yedi farklı yaşamöyküsünü aktarıyor.
  DETAY
 • Migren

  Migren

  Oliver Sacks

  Doktor Oliver Sacks Migren’de bu sanrıları ve beynin işleyişine dair ortaya koydukları gerçekleri, kaos teorisi ve sinirsel uyarım konusundaki son gelişmeleri de kullanarak açıklıyor.
  DETAY
 • Kardeş Alevler

  Kardeş Alevler

  Gültekin Emre

  Tezer Özlü’den Sait Faik’e, Enis Batur’dan İlhan Berk’e, Füruzan’dan Dağlarca’ya, Adnan Binyazar’dan Ece Ayhan’a uzanan bir yelpazede metinler arasında geziniyor.
  DETAY
 • Henry James ve Roman Sanatı

  Henry James ve Roman Sanatı

  Ünal Aytür

  Ünal Aytür, Henry James ve Roman Sanatı’nda, Henry James’in bize bıraktığı bu büyük mirası eserleri aracılığıyla inceliyor, onun sanat anlayışını, biçim ve yöntem kaygısını ve anlatım tekniğini tam bir yetkinlikle ele alıp çözümlüyor
  DETAY
 • Sıra Dışı Öykü

  Sıra Dışı Öykü

  Michel Butor

  Saat sabahın ikisi ya da üçüymüş (rüyamda), sokaklarda tek başıma yürüyormuşum.
  DETAY
 • Geceleyin Kütüphane

  Geceleyin Kütüphane

  Alberto Manguel

  Geceleyin Kütüphane, George Steiner’in “okumaya yazılmış bir aşk mektubu” sözleriyle övdüğü Médicis ödüllü Okumanın Tarihi ile aynı gelenekten: Kütüphanelerin uygarlığımızda oynadığı kritik rolün sürükleyici öyküsünü ele alıyor.
  DETAY
 • Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler - Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Tezler

  Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler - Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Tezler

  Zeynep Bayramoğlu

  Zeynep Bayramoğlu, Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler’de Tanpınar’ın Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarını yeni bir bakış açısıyla ele alıyor.
  DETAY
 • Elhamra

  Elhamra

  Robert Irwin

  Bir ekonomik çöküş, veba ve politik şiddet döneminde kurulan Elhamra Sarayı, tamamlandığı günden beri, İslam’ın Avrupa’daki geçmişini temsil eden en büyük anıt olma özelliğini koruyor.
  DETAY
 • Şair Sözü

  Şair Sözü

  Mehmet Can Doğan

  Türk şiirinin ucunu bucağını göstermeyi amaçlayan Mehmet Can Doğan, ele aldığı şairleri kendi dünyaları ve iklimleri içinde inceleyerek sonuçlar çıkarıyor…
  DETAY
 • Yahya Kemal

  Yahya Kemal

  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Türk şiir ve düşünce yaşamına damgasını vurmuş Yahya Kemal üzerine yapılmış birinci derecede bir tanıklık...
  DETAY
 • Virginia Woolf

  Virginia Woolf

  Mîna Urgan

  Çağımızın İngiliz ve dünya edebiyatının en etkin yazarlarından Virginia Woolf, evlenmesi ile 1941'deki ölümü arasındaki otuz yılda, on beş kitap yazdı.
  DETAY
 • Okuma Uğraşı

  Okuma Uğraşı

  Akşit Göktürk

  "Alımlama Estetiği" konusunda Türkçede öncü bir çalışma niteliğindeki "Okuma Uğraşı", yazın araştırmasını ve öğretimini katı kalıplardan kurtarmayı, yazının yaşamla içiçeliğini vurgulamayı amaçlayan bir yapıt.
  DETAY
 • Okumanın Tarihi

  Okumanın Tarihi

  Alberto Manguel

  Borges'e kitap okuyan Alberto Manguel okumanın büyülü dünyasını tüm okurlarla paylaşıyor.
  DETAY
 • İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler

  İnsanlık Güldürüsü'nde Yüzler ve Bildiriler

  Tahsin Yücel

  "Doğa"dan "ekin"e uzanan dizgesel bir bakış.
  DETAY