Cogito

 • Başkalık Deneyimi - Kıta Avrupası Felsefesi Üzerine Denemeler

  Başkalık Deneyimi - Kıta Avrupası Felsefesi Üzerine Denemeler

  Zeynep Direk

  Zeynep Direk, ‘başkalık deneyimi’ sorusunu ırk, kültürel başkalık, toplumsal cinsiyet, cinsiyet farklılığı sorularıyla ilişkilendiriyor.
  DETAY
 • Gazzali ve Şüphecilik

  Gazzali ve Şüphecilik

  İbrahim Agâh Çubukçu

  Yazar, Yunan ve İslam şüphecilerini gözden geçirerek, Gazzali'nin şüpheciliğini ve iman yönteminin özgün yanlarını ele alıyor, ve - Gazzali'nin ve birçok batılı, Doğulu bilginin yapıtlarına dayanarak- bazı Batılı düşünürleri de etkilediğini kanıtlıyor.
  DETAY
 • Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Sartre Sartre'ı Anlatıyor - Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi

  Jean-Paul Sartre

  Filozofun 70 Yaşındaki Otoportresi Michel Contat ile Söyleşi
  DETAY
 • İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  İlk Saniye - Evrenden Son Haberler

  Hubert Reeves

  Hubert Reeves, evren saati ilk saniyeyi gösterdiğinde neler olup bittiğini araştırırken, milyarlarca derecelik sıcaklıklara doğru bir keşif gezisine çıkarıyor bizi.
  DETAY
 • Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş

  Steven Connor

  "Geri dönülen 'geçmiş'in modernizm 'geleneği' olması durumunda (postmodernist girişimlerin birçoğunda olduğu gibi), bu gelenekle 'eleştirel ilişki'mizin onun gizli bir tekrarından başka bir şey olup olmadığını nasıl bilebiliriz?
  DETAY
 • Akdeniz’in Kitabı

  Akdeniz’in Kitabı

  Predrag Matvejevic

  Yugoslavya'daki kardeş kavgasına karşı çıktığı için 'sürgün ve sığınma' yeri olarak gördüğü Avrupa'ya yerleşen, Uluslar arası P.E.N. Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Predrag Matvejevic, Akdeniz'in Kitabı'nda anılarının ve düşlerinin eşliğinde Akdenizli kimliğinin izini sürüyor.
  DETAY
 • Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Gutenberg Galaksisi - Tipografik İnsanın Oluşumu

  Marshall McLuhan

  ... kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkilerde eşzamanlı 'alan'ı yeniden yaratmış olduğudur; öyle ki, insan ailesi artık 'küresel bir köy' koşulları altında yaşamaktadır.
  DETAY
 • Hayat Problem Çözmektir

  Hayat Problem Çözmektir

  Karl R. Popper

  Hayat Problem Çözmektir, Popper’in ölmeden kısa bir süre önce üzerinde çalıştığı son kitap olmasının yanı sıra, ünlü filozofun en çok okunan kitabı olma özelliğini de taşıyor.
  DETAY
 • İkinci Çözümlemeler

  İkinci Çözümlemeler

  Aristoteles

  İkinci Çözümlemeler, felsefe tarihinde “ilk bilgi kuramı kitabı” diye görülür.
  DETAY
 • Radyo Dersleri

  Radyo Dersleri

  Michael Kaye, Andrew Popperwell

  Radyo yayıncılığıyla ilgileniyor musunuz?
  DETAY
 • Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık

  Reklamcılık Yaşantım & Bilimsel Reklamcılık

  Claude C. Hopkins

  Bu kitap yaşamımın akışını değiştirdi." Hopkins'in kendine özgü akıcı ve içten üslubuyla kaleme aldığı "Reklamcılık Yaşantım ve Bilimsel Reklamcılık" başlıklı metinleri bir arada sunan bu kitapta, etkileyici reklam teknikleri alanında ilginç buluşların öyküsünü büyük bir zevkle okuyacaksınız.
  DETAY
 • Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım

  Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım

  Ünsal Oskay

  Günümüzde hayatın "nesnesi" değil "öznesi" olabilmemiz için "yıkanmak istemeyen çocuklar"a ihtiyacımız var. Ünsal Oskay, içimizdeki o çocuğu açığa çıkarmamızda bize ışık tutuyor.
  DETAY
 • Tractatus

  Tractatus

  Ludwig Wittgenstein

  Kısaca Tractatus adıyla bilinen ve filozofun neredeyse kendisiyle özdeşleşen eser, içinde, herkesin "yeni" bir bilgi bulduğu, etkili bir çalışmadır.
  DETAY
 • Başka Sevgisi

  Başka Sevgisi

  Nermi Uygur

  Nermi Uygur, kitabında Homeros, Vergilius, Hafız, Mevlana, Ronsard, Cervantes, SpinozaÉ gibi "Sevgi Yiğitleri"nin izinde, "Sevgi'den Başka-Sevgisi'ne Dalışlar" yapıyor, "Başka-Sevgisi Nasıl Gerçekleşir?" sorusuna yanıtlar arıyor, bir "Sevgi Eğitimi" için notlar alıyor.
  DETAY
 • Kültür Kuramı

  Kültür Kuramı

  Nermi Uygur

  Çok ufak bir-iki sözcük ve yazım "Yenileme"si dışında, "Eldeğmeden" sunuyoruz.
  DETAY
 • Modernliğin Eleştirisi

  Modernliğin Eleştirisi

  Alain Touraine

  Tarihin sonu, “ideolojilerin tükenişi”, “evrensel değerlerin çöküşü” ve tüm bunlarla bağlantılı olarak düşünce ve sanat dünyasına iyice egemen olan “post-modernizm” tartışmalarının asıl sorgulaması gereken bizzat “modernlik” değil midir?
  DETAY
 • Demokrasi Nedir?

  Demokrasi Nedir?

  Alain Touraine

  Türk okurunun ilk kez "Modernliğin Eleştirisi" (YKY 1994, 1995) adlı kitabıyla tanıdığı Alain Touraine, bu kitabının devamı niteliğindeki "Demokrasi Nedir?"de can alıcı bir soruya yanıtlar sunuyor.
  DETAY
 • Hüzünlü Dönenceler

  Hüzünlü Dönenceler

  Claude Lévi- Strauss

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "Tractatus"u yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler"i de o oranda önem taşır.
  DETAY
 • Yaban Düşünce

  Yaban Düşünce

  Claude Lévi- Strauss

  Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da "ilkel" olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt "yaban düşünce"nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
  DETAY
 • Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Peter M. Senge

  Beşinci Disiplin, her yöneticinin başucu kitabı olmaya adaydır.
  DETAY