Cogito

 • Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Aysun Köktener

  Aysun Köktener, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinin bir fotoğrafını yansıtan bu çalışmasında Cumhuriyet gazetesini ele alıyor.
  DETAY
 • Romantikliğin Kökleri

  Romantikliğin Kökleri

  Isaiah Berlin

  Michael Ignatieff’e göre “liberalizmin anti-liberal düşünce üstüne çalışan en büyük açımlamacısı ...
  DETAY
 • Walter Benjamin Üzerine

  Walter Benjamin Üzerine

  Theodor W. Adorno

  Walter Benjamin Üzerine, yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden Adorno'nun kaleminden ünlü yazar, düşünür ve kültür tarihçisi Walter Benjamin'i anlatıyor.
  DETAY
 • Türk Tefekkürü Tarihi

  Türk Tefekkürü Tarihi

  Hilmi Ziya Ülken

  Türk düşüncesinin temel taşlarından olan bu değerli kitap, 70 yıl sonra hâlâ yeri doldurulamamış bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Edebiyat Yazıları

  Edebiyat Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılardaki yaklaşım, felsefe geleneğinden yoksun edebiyat eleştirimizin ötesine geçmek isteyen iyi niyetli ürünler olarak görülebilir.
  DETAY
 • Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927 - 2000

  Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927 - 2000

  Özden Cankaya

  TRT’nin tarihi bir kurumsallaşma tarihi olduğu kadar, Türk toplumunun siyasal, kültürel, sanatsal yaşamının ve bir anlamda umutlarının tarihidir.
  DETAY
 • Aşk

  Aşk

  Éric Blondel

  Nasıl ki bedeni ve ruhu birbirinden ayıramıyorsak, ve biri ötekini etkileyip tamamlıyor ve bu iki bütünlük bir bütün oluşturuyorsa, aşkı da ‘tinsel’ ve ‘tensel’ aşk, ya da ‘platonik’ aşk ve ‘cinsel’ aşk biçiminde ayrıştıramayız, ya da aşk ve cinsellik arasında asla bir ayrım yapamayız. (...)
  DETAY
 • Anadolu'da Kan Davası

  Anadolu'da Kan Davası

  Artun Ünsal

  Kan davasını aile namus ve şerefinin korunmasına yönelik destansı bir alınyazısı olarak ele alan "romantik yaklaşım"yerine, bu şiddete toplumsal bir olgu olarak eğilme gerekliliğini savunan bir kitap Anadolu’da Kan Davası.
  DETAY
 • Sanat Yapıtı

  Sanat Yapıtı

  Béatrice Lenoir

  Platon'dan Merleau-Ponty'ye, klasiklerden romantizme, Balzac'tan modernlere yapıtın estetik ve yargıyla ilişkisi, yaratıcılık ve deha, oyun, öykünme ve yaratım gibi kavramlar alıntılarla irdeleniyor. Konunun uzamanları ve meraklılar için...
  DETAY
 • Tepeden Dibe Borsalar

  Tepeden Dibe Borsalar

  Kenan Bulutoğlu

  Her üç ciltte de yazarın mesajı bir roman gibidir, vardığı sonuçlar ise aklın dostu.
  DETAY
 • Zümrüt Ayna

  Zümrüt Ayna

  A. M. Celâl Şengör

  Bu kitapta bilimin ışığı; antik çağ düşünürlerinden Fransız İhtilali’ne, evrim kuramından C-47 uçaklarına, YÖK’ten Anadolu-Avrupa ilişkilerine kadar hayatı –neredeyse bütünüyle– kapsayan bir alana...
  DETAY
 • Kamu Ekonomisine Giriş

  Kamu Ekonomisine Giriş

  Kenan Bulutoğlu

  Türkiye’de birkaç kuşak, ekonominin kurucu ve tamamlayıcı parçası olarak devleti bu kitaptan öğrendi.
  DETAY
 • 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku

  Necmi Yüzbaşıoğlu

  Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu'nun ortaklaşa yazdıkları 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, bir askerî müdahalenin ürünü olan 1982 Anayasasını temel alarak Anayasa Hukukumuzun oluşum mantığını irdeliyor.
  DETAY
 • Toplumu Savunmak Gerekir

  Toplumu Savunmak Gerekir

  Michel Foucault

  Michel Foucault'nun1976 yılında verdiği derslerin notlarından oluşan Toplumu Savunmak Gerekir, iktidar ilişkilerini çözümleme yolunda savaş modelinin yerindeliğini araştırıyor.
  DETAY
 • Türkiye'de Çağdaşlaşma

  Türkiye'de Çağdaşlaşma

  Niyazi Berkes

  Alanındaki en nitelikli tarih incelemesi diyebileceğimiz bu önemli çalışma, okurun Türkiye'nin bugününü belli işaret noktalarından hareketle okumasını sağlayacak, daha sağlıklı değerlendirmeler için bir çıkış noktası oluşturacaktır.
  DETAY
 • Dil Hapishanesi

  Dil Hapishanesi

  Fredric Jameson

  Dil Hapishanesi, yeni başlayanlar kadar uzmanlar için de albenisi olan bir kitap.
  DETAY
 • Kültür Kıtası Atlası / Kültür, İletişim, Demokrasi

  Kültür Kıtası Atlası / Kültür, İletişim, Demokrasi

  Aydın Uğur

  Aydın Uğur yazılarını 1991'de derlediğinde, toplumumuzun günlük alışkanlıkları ve zihniyet kalıpları henüz yeniydi, keşfedilmemişti.
  DETAY
 • Doğrusu / "Milliyet"ten 100 Yazı

  Doğrusu / "Milliyet"ten 100 Yazı

  Talât Sait Halman

  Yazdıklarını bildik "gazete pazısı" kapsamının çok dışına taşıyan süreklilik özelliğini parlak bir sezgiyle pekiştiren Halman, yaşadığımız çağın baş döndüren değişim süreçlerine zengin birikimine dayanan bakışıyla tanıklık; insanlığın iki kutuplu gerçekliğinin gerilimine de bir sözle işaret ediyor: "Umutlarımız arttıkça umutsuzluğumuz artıyor."
  DETAY
 • Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler

  Zamanların Sonu Üstüne Söyleşiler

  Jean-Claude Carriére

  Her binyıl dönüşünde büyük bir değişiklik ya da kıyamet beklentisine girmek bir geleneğe dönüşmüş nerdeyse. Kutsal kitaplar "zamanın sonu", kıyamet üzerine metinlerle dolu.
  DETAY
 • Yalanla Yaşamak - Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları

  Yalanla Yaşamak - Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları

  Timur Kuran

  Timur Kuran, kitabında, birbirinden şu ya da bu ölçüde bağımsız olarak gelişmiş bulgu ve yaklaşımların bileşiminden yola çıkarak bir kuram oluşturuyor.
  DETAY