Cogito

 • Hüzünlü Dönenceler

  Hüzünlü Dönenceler

  Claude Lévi- Strauss

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "Tractatus"u yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler"i de o oranda önem taşır.
  DETAY
 • Yaban Düşünce

  Yaban Düşünce

  Claude Lévi- Strauss

  Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da "ilkel" olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt "yaban düşünce"nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
  DETAY
 • Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Beşinci Disiplin - öğrenen organizsayon sanatı ve uygulaması

  Peter M. Senge

  Beşinci Disiplin, her yöneticinin başucu kitabı olmaya adaydır.
  DETAY
 • Felsefe Yazıları

  Felsefe Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılar, Marxçılığı, bir dogma değil bir yöntem olarak ele almak isteyen bir düşünce çabasının ürünleridir. Amaç, Osmanlı-Türk toplumunun gerçeklerini, resmi tarih ve ideolojinin ötesine geçerek ve bunların iç yüzlerini ortaya dökerek açıklamaktır.
  DETAY
 • İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim

  Jürgen Habermas

  İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim
  DETAY
 • Kültürün abc'si

  Kültürün abc'si

  Bozkurt Güvenç

  Bozkurt Güvenç: Türkiye'de sosyal bilimlerin temel taşlarından biri...
  DETAY
 • Felsefe Nedir?

  Felsefe Nedir?

  Gilles Deleuze, Félix Guattari

  Düşünceyi, direniş gücünün en güvenilir göstergesi olan şen ciddiyetiyle kendi sınırlarına doğru götüren, açık, yoğun ve zor; bizatihi açıklığı, çembersi mantığı, sarmal gelişimi yüzünden zor bir kitap."
  DETAY
 • Retorik

  Retorik

  Aristoteles

  Aristoteles'in bütün yapıtları gibi Retorik de hemen hemen bütün dillere çevrildi, hem Doğu'yu, hem de Batı'yı etkiledi.
  DETAY
 • Fizik

  Fizik

  Aristoteles

  Aristoteles’in Fizik’i, yunanca aslıyla birlikte, ilk kez türkçede. Saffet babür çevirisiyle.
  DETAY
 • Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Ragıp Duran

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri
  DETAY
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Bülent Tanör

  Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"ndan yola çıkarak "Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu" ve "Çok Partili Rejim" başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.
  DETAY
 • İçimin Sesi

  İçimin Sesi

  Nermi Uygur

  İçimin Sesi DolayısıylaKendimle Kısacık Bir Söyleşi- Ne diye bir kitap daha?- Sorularım tükenmedi.
  DETAY
 • Dipten Gelen

  Dipten Gelen

  Nermi Uygur

  Kitap, Nermi Uygurca "denemeci" bir derinleşmeyi okurlarıyla paylaşan bir armağandır.
  DETAY
 • Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Nermi Uygur

  Tüm dünyasıyla insan yaşamı, bir Bunalımlar Kitabı..
  DETAY
 • Felsefenin Çağrısı

  Felsefenin Çağrısı

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu büyük düşünüründen bir başyapıt daha!
  DETAY
 • Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Abraham Moles

  Eserleri çeşitli dillere çevrilen Moles, bu kitabında bilim hakkında kalıplaşmış ön-yargılarımızı sorgulamaktadır.
  DETAY
 • Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  José Ortega y Gasset

  Bu kitapta, sevginin çok katmanlı aralarına sızmakta, klasik sevgi kuramlarına gitmekte, sevginin manevra ve hilelerine doğru yol almakta serbestsiniz.
  DETAY
 • İnsan Açısından Edebiyat

  İnsan Açısından Edebiyat

  Nermi Uygur

  Kendi sözleriyle:'genel yorum kuramından edebiyat estetiğine, yapıt eleştirisinden sanat felsefesine değin çeşitli yöntem, amaç ve kapsamdaki kültür etkenliklerinin kesiştiği bir alanda yer almakta.'
  DETAY
 • Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Tülin Bumin

  Bu kitapta Tülin Bumin, Hegel’i felsefi bir antropolojinin yazarı olarak incelerken, onun dünyayı ve insanı bir bütün olarak ele alışında ve bu duruşun oluşturduğu özbilinç anlayışında, zamanı içkin kılan bir özgürlük felsefesine dikkat çekiyor.
  DETAY
 • Düşünceler

  Düşünceler

  Marcus Aurelius

  Düşünceler, başkasına öğütler değil, kişinin kendisiyle yaptığı vicdan muhasebesi, bilgelik yolundaki gelişme sürecidir.
  DETAY