Cogito

 • Felsefe Nedir?

  Felsefe Nedir?

  Gilles Deleuze, Félix Guattari

  Düşünceyi, direniş gücünün en güvenilir göstergesi olan şen ciddiyetiyle kendi sınırlarına doğru götüren, açık, yoğun ve zor; bizatihi açıklığı, çembersi mantığı, sarmal gelişimi yüzünden zor bir kitap."
  DETAY
 • Retorik

  Retorik

  Aristoteles

  Aristoteles'in bütün yapıtları gibi Retorik de hemen hemen bütün dillere çevrildi, hem Doğu'yu, hem de Batı'yı etkiledi.
  DETAY
 • Fizik

  Fizik

  Aristoteles

  Aristoteles’in Fizik’i, yunanca aslıyla birlikte, ilk kez türkçede. Saffet babür çevirisiyle.
  DETAY
 • Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri

  Ragıp Duran

  Burası Dünya Polis Radyosu! - Global Medya Eleştirileri
  DETAY
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Bülent Tanör

  Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"ndan yola çıkarak "Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu" ve "Çok Partili Rejim" başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.
  DETAY
 • İçimin Sesi

  İçimin Sesi

  Nermi Uygur

  İçimin Sesi DolayısıylaKendimle Kısacık Bir Söyleşi- Ne diye bir kitap daha?- Sorularım tükenmedi.
  DETAY
 • Dipten Gelen

  Dipten Gelen

  Nermi Uygur

  Kitap, Nermi Uygurca "denemeci" bir derinleşmeyi okurlarıyla paylaşan bir armağandır.
  DETAY
 • Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Bunalımdan Yaşama Kültürü

  Nermi Uygur

  Tüm dünyasıyla insan yaşamı, bir Bunalımlar Kitabı..
  DETAY
 • Felsefenin Çağrısı

  Felsefenin Çağrısı

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu büyük düşünüründen bir başyapıt daha!
  DETAY
 • Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Abraham Moles

  Eserleri çeşitli dillere çevrilen Moles, bu kitabında bilim hakkında kalıplaşmış ön-yargılarımızı sorgulamaktadır.
  DETAY
 • Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  Sevgi Üstüne - Bir Konuya Çeşitli Yaklaşımlar

  José Ortega y Gasset

  Bu kitapta, sevginin çok katmanlı aralarına sızmakta, klasik sevgi kuramlarına gitmekte, sevginin manevra ve hilelerine doğru yol almakta serbestsiniz.
  DETAY
 • İnsan Açısından Edebiyat

  İnsan Açısından Edebiyat

  Nermi Uygur

  Kendi sözleriyle:'genel yorum kuramından edebiyat estetiğine, yapıt eleştirisinden sanat felsefesine değin çeşitli yöntem, amaç ve kapsamdaki kültür etkenliklerinin kesiştiği bir alanda yer almakta.'
  DETAY
 • Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Hegel - Bilinç Problemi, Köle-Efendi Diyalektiği, Praksis Felsefesi

  Tülin Bumin

  Bu kitapta Tülin Bumin, Hegel’i felsefi bir antropolojinin yazarı olarak incelerken, onun dünyayı ve insanı bir bütün olarak ele alışında ve bu duruşun oluşturduğu özbilinç anlayışında, zamanı içkin kılan bir özgürlük felsefesine dikkat çekiyor.
  DETAY
 • Düşünceler

  Düşünceler

  Marcus Aurelius

  Düşünceler, başkasına öğütler değil, kişinin kendisiyle yaptığı vicdan muhasebesi, bilgelik yolundaki gelişme sürecidir.
  DETAY
 • Değişen Dünya Değişen Dil

  Değişen Dünya Değişen Dil

  Macit Gökberk

  rof. Macit Gökberk Değişen Dünya Değişen Dil adlı bu çalışmasında, dünyanın değişmesiyle dilin değişmesi arasındaki zorunlu bağlantıya dikkat çekerek, ileriye dönük, tüm insanlığa açılan bir tarih bilinci ile kültür sorunlarının nasıl kavranabileceğine ışık tutuyor.
  DETAY
 • Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet

  Aysun Köktener

  Aysun Köktener, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinin bir fotoğrafını yansıtan bu çalışmasında Cumhuriyet gazetesini ele alıyor.
  DETAY
 • Romantikliğin Kökleri

  Romantikliğin Kökleri

  Isaiah Berlin

  Michael Ignatieff’e göre “liberalizmin anti-liberal düşünce üstüne çalışan en büyük açımlamacısı ...
  DETAY
 • Walter Benjamin Üzerine

  Walter Benjamin Üzerine

  Theodor W. Adorno

  Walter Benjamin Üzerine, yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden Adorno'nun kaleminden ünlü yazar, düşünür ve kültür tarihçisi Walter Benjamin'i anlatıyor.
  DETAY
 • Türk Tefekkürü Tarihi

  Türk Tefekkürü Tarihi

  Hilmi Ziya Ülken

  Türk düşüncesinin temel taşlarından olan bu değerli kitap, 70 yıl sonra hâlâ yeri doldurulamamış bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Edebiyat Yazıları

  Edebiyat Yazıları

  Selahattin Hilav

  Bu yazılardaki yaklaşım, felsefe geleneğinden yoksun edebiyat eleştirimizin ötesine geçmek isteyen iyi niyetli ürünler olarak görülebilir.
  DETAY