Şaban Özdemir

Şaban Özdemir
PAYLAŞ
Hakkında
Şaban Özdemir 11 Nisan 1978’de Almanya’nın Bremen şehrinde doğdu. Aslen Giresunlu. Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (2002). Tanpınar’ın kitaplarına girmemiş yazılarının İlyas Dirin ve Turgay Anar’la birlikte “Mücevherlerin Sırrı” (2002) adıyla derlenmesinde, Hüseyin Su ve İlyas Dirin’le “Âsaf Hâlet Çelebi Kitabı”nın (2003) hazırlanmasında, Tahsin Yıldırım’la “Fikirler ve Hatıralar Etrafında Mehmed Âkif’i Anlamak” (2008) ve “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Elli Yıllık Hatıralarım” (Süleyman Tevfik Özzorluoğlu, 2011) adlı kitapların yayımlanmasında görev aldı. “Hece”, “Türk Edebiyatı”, “Kitap-lık”, “Müteferrika” gibi dergilerde yazıları yayımlandı. Halen özel bir kurumda öğ­retmen olarak çalışmaktadır.