Bahanur Garan Gökşen

Bahanur Garan Gökşen
PAYLAŞ
Hakkında

Bahanur Garan Gökşen 2010 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Ede­biyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans programını 2013 yılında tamamladı. "Muallim Mecmuası Tevfik Fikret Nüsha-i Mahsusa” (Çağrı Yayınları, 2015) adlı eseri tıpkıbasım ve çeviri yazı şeklinde ve Nabizade Nazım’ın "Mini Mini Mektepli” ile "Hanım Kızlara” (Erol Gökşen ile birlikte, Dergâh Yayınları, 2016) adlı kitaplarını çeviri yazı olarak yayına hazırladı.