Yeni Bir Sayfa

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

"Yeni Bir Sayfa" Italo Calvino’nun dergilerde ve gazetelerde 1955-1978 yılları arasında yayımlanan yazılarını bir araya getiriyor.

Calvino’nun arzusu doğrultusunda, yazarın entelektüel biyografisini ortaya koymak üzere hazırlanan bu seçkide eleştirel değerlendirmeler, yazar profilleri ve yazı, üslup, dil ve yazı teknikleri üzerine metinler yer alıyor.

Calvino’nun kültür atlasındaki bu gezintisi, Türkçede ilk kez yayımlanıyor.

1960’lı yıllar boyunca olup bitenler, üzerinde durduğumuz kavramlardan birçoğunu derinden değiştirdi; gene de bu kavramları aynı adlarla anmayı sürdürüyoruz. Bütün bunların, toplumumuzun geleceği üzerindeki nihai etkilerinin ne anlama geleceğini henüz bilmiyoruz, ama bir zihin devriminin, entelektüel bir dönüşümün gerçekleştiğini şimdiden biliyoruz. Bu süreci bir senteze giderek tanımlamamız gerekseydi, tarihin öznesi olarak insan idesinin sona erdiğini ve insanı tahtından eden hasmın gene insan –ama öncekinden oldukça farklı bir insan– olarak adlandırılması gerektiğini söyleyebilirdik. Bu da şu anlama gelir: Bütün gezegende insan nüfusunun olağanüstü bir hızla artarak “büyük sayılar”a ulaşması, metropollerin iflası, hangi sisteme ait olurlarsa olsunlar toplumun ve ekonominin yönetilemezliği, ekonomik ve ideolojik Avrupa merkezciliğin sonu ve dışlanmışların, bastırılmışların, unutulmuşların, derdini dile getiremeyenlerin bütün haklarını talep etmeleri. Dünyayı tanımlamak, sınıflandırmak, planlamak için kullandığımız bütün parametreler, kategoriler, karşıtlıklar sorgulanmaya başladı. Yalnızca tarihsel değerlere en bağlı olanları değil, değişmez antropolojik kategoriler olarak görünenleri de: Akıl ile mit, emek ile varoluş, erkek ile kadın, hatta kabullenme–yadsıma, alt-üst, özne-nesne gibi en temel topoloji kutupları.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.