Mitologya

PAYLAŞ
YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Mitolojiyle ilgili genel kitaplardan farklı olarak soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan “Mitologya”kitabı, sadece Yunan ve Latin mitologyasının temel niteliklerini ve iç bağlantılarını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda Türk edebiyatının mitolojiyle ilişkisini de sergiliyor.

Yine Behçet Necatigil’in hazırladığı “Küçük Mitologya Sözlüğü”ile birbirini tamamlar nitelikteki “Mitologya” kitabı, gerek Yunan ve Latin tanrılarının temel özellikleri ve karşılaştırılmaları, gerek farklı mitologyaların benzerlik ve farklılıkları, gerekse anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırıcı tematik kategorilendirmelerle mitolojiye ilgi duyan okurlara rehberlik etme işlevini sürdürüyor.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.