Mitologya

23 Ağustos 2017

Behçet Necatigil’in Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Mitologya” kitabı, mitolojiyle ilgili genel kitaplardan farklı olarak soru-cevap şeklinde hazırlanmış. Sadece Yunan ve Latin mitologyasının temel niteliklerini ve iç bağlantılarını ortaya koymakla kalmayan kitap, aynı zamanda Türk edebiyatının mitolojiyle ilişkisini de sergiliyor.

Yine Behçet Necatigil’in hazırladığı “Küçük Mitologya Sözlüğü” ile birbirini tamamlar nitelikteki “Mitologya” kitabı, gerek Yunan ve Latin tanrılarının temel özellikleri ve karşılaştırılmaları, gerek farklı mitologyaların benzerlik ve farklılıkları, gerekse anlamayı ve akılda tutmayı kolaylaştırıcı tematik kategorilendirmelerle mitolojiye ilgi duyan okurlara rehberlik etme işlevini sürdürüyor.

Mitologya
Yazar: Behçet Necatigil
Editör: Derya Önder
Sayfa: 148
YKY Edebiyat  / Mitoloji

PAYLAŞ
BÜLTENİ İNDİR

Görseller