Salâh Birsel 100 Yaşında

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Salâh Birsel 100 Yaşında

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 203. sayı kapak konusu Sâlah Birsel. “Sâlah Birsel 100 Yaşında” dosyasında Hasan Bülent Kahraman, Hülya Soyşekerci, Oğuz Demiralp, Mehmet Ergüven, Uğur Kökden, Selim İleri, Ayşe Sarısayın, Mehmet Can Doğan’ın yazıları yer alıyor.

Nedim Gürsel, Zeynep Köylü, Armağan Ekici söyleşileri; Bâki Asiltürk-Mehmet Can Doğan diyalojik okuması; Ebubekir Eroğlu, İzzet Göldeli, Salih Bolat, Muzaffer Kale, Metin Celâl, Melih Elhan, Osman Özçakar, Senem Gökel, Hüseyin Sönmez şiirleri; Cem Akaş, Şükran Yücel, Remzi Karabulut, Selçuk Aylar, Deniz Özbeyli, Cengiz Akın, Elif Erdoğan, Faruk Turinay, Alara Çakmakçı öyküleri; M. Sadık Aslankara, Adil İzci, Sezer Duru, Pelin Özer, Mukadder Özgeç, Metin Celâl yazıları “kitap-lık” dergisinin 203. sayısında.

“kitap-lık” 26 yıldır iyi edebiyatın adresi.

_________________________________

Yayımlama Koşulları

 Dergimizde çoğunlukla şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve söyleşi türlerindeki yazınsal çalışmalara yer verilir.
• Normal word formatında 7 sayfayı geçmeyen; daha önce web tabanlı mecralarda ya da başka basılı yayınlarda yer almamış; sadece dergimiz için kitaplik@ykykultur.com.tr adresine kısa bir özgeçmişle birlikte gönderilmiş dosyalar dikkate alınır.
• Yayına uygun olması durumunda editörün gerekli gördüğü biçimde değişiklikler (redaksiyon, kısaltma, başlık değiştirme vs) yapılarak yer verilir.
 Telif ödemesi sadece editör tarafından ısmarlanan yazılara ve dergimizde düzenli olarak (belirli sıklıkta) yer alan yazarlara yapılabilmektedir.
 Gelen çalışmaları bekletme süremiz azami 6 aydır. Bu süre içinde yer verilemeyen dosyalar iptal edilmektedir.
 Yayımlanmayacak çalışmalarla ilgili herhangi bir gerekçe bildirilmediği gibi, tarafımızdan kişiye özel bir değerlendirme de yapılmamaktadır.

 • EDİTÖRDEN

  Türk edebiyatı yerine niçin Türkçe edebiyat deniyor, bir öğrenci sorusu gibi sıkça karşıma çıkıyor. Dolayısıyla bu soruya sohbet ve toplantılarda verdiğim yanıtları şurada şöylece özetlemek isterim:

  Son yirmi yılda dolaşıma giren “Türkçe edebiyat” öteden beri bir ders adını ya da Türkçe-Edebiyat soru bankası kitaplarını anımsatıyor. Hani, “niçin, nerede, hangi nedenle kullanıldığını anlamakta zorlanıyorum” diyeceğim ama işitip okuduklarım doğrusu bana böyle bir güçlük de duyurmadı.

  “Türk edebiyatı” deyince ben dosdoğru Türkçeyle yazılmış yazınsal yapıtların tamamını anlıyorum, başka bir şey değil. Her dil arkasında, içinde, beraberinde bir kültürü, bir uygarlığı, bir coğrafyayı, bir insan toplumunu, bir tarihi taşır. Bütün bunlar, daha başka insani öğeler o dilin özünü oluşturur. Dolayısıyla bir yazınsal yapıt hangi dille yazılmışsa o dilin bağlı olduğu değerler silsilesini temsil eder, yeniden üretir. Bir kültürü var eder, o kültürle yoğrulur.

  “Türk edebiyatı” demenin sakıncaları nelerdir, “Türkçe edebiyat” demenin gerekçeleri nelerdir, bu minvaldeki değerlendirmeler benim ne gönlümü ne aklımı kandırdı. Düşüncemi çelecek bir şey bulamadım bugüne dek. Bilirsiniz, değişiklikler ya iticilikle ya da çekicilikle gerçekleşir. İyisi, güzeli, doğrusu çekici olmasıdır: Akla, mantığa, tarihe, kültüre, topluma sığmasıdır.

  Öte yandan, bir uygarlık, bir kültür konusunu geçerliliği bir zamanla, bir kesimle sınırlı politik görüşlerin içine hapsetmek, oradan da –içinde bir dizi kabuller, retler barındıran– tanımlar üretmek ne ölçüde sağlıklıdır? Kültürü, sanatı, yazını bu ağırlıklar altında ezmek, yormak, zaten bulanık bir ufku iyice daraltmak olmaz mı?

  Bilmiyorum belki de bu kısır tartışma bana “soğuk savaş” artığı çıkmazları anımsatıyor, üstünde durmak bile zihni yozlaştırıyor.

SALÂH BİRSEL 100 YAŞINDA
HASAN BÜLENT KAHRAMAN - Şiirden Denemeye Dil, İroni, Ussallık
HÜLYA SOYŞEKERCİ - Salâh Bey’in Şıngır Mıngırlı Sergüzeştli Boğaziçi Tarihi
OĞUZ DEMİRALP - Salâh Bey Önce Şairdir
MEHMET ERGÜVEN - Denemenin İzinde
UĞUR KÖKDEN - Salâh Birsel’le Konuşma
SELİM İLERİ - Sözcük Simyageri
AYŞE SARISAYIN - Bir Edebiyat Çevresinden Kalanlar
MEHMET CAN DOĞAN - Edip Cansever’in Salâh Birsel’i

ŞİİR
EBUBEKİR EROĞLU
İZZET GÖLDELİ
SALİH BOLAT
MUZAFFER KALE
METİN CELÂL
MELİH ELHAN
OSMAN ÖZÇAKAR
SENEM GÖKEL
ALPER BEŞE
TUĞRUL TANYOL - Bir Rastlantıyı Zar Niyetine Atmak
HÜSEYİN SÖNMEZ

ŞİİRSEL
BÂKİ ASİLTÜRK - MEHMET CAN DOĞAN - Diyalojik Okuma: Hayhuy
ZEYNEP KÖYLÜ - “İmgelem zihni zorlar. Bizi asıl değiştiren de bu zorlamadır.”

ÖYKÜ
CEM AKAŞ - Son Kişot – Neşeli Bir Yol Hikayesi
ŞÜKRAN YÜCEL - Troçki’yi Ben Öldürdüm
REMZİ KARABULUT - İki Öykü
SELÇUK AYLAR - Âriyet Kafes
DENİZ ÖZBEYLİ - Bana O Bakıyor
CENGİZ AKIN - Lazy Koltuk
ELİF ERDOĞAN - Üç Öykü
FARUK TURİNAY - Küçük Engizisyoncu
ALARA ÇAKMAKÇI - Zayiat

SÖYLEŞİ
NEDİM GÜRSEL - “Bir yazar olarak başka bir yazarın izini sürdüm”

SANDIKTAN
ADİL İZCİ - Gülen Erdal (Cural) ve Sait Faik röportajı

ELEŞTİRİ
M. SADIK ASLANKARA - Bir Anlatı Ormanı Olarak Sus Barbatus!

DENEME
SEZER DURU - Avrupa: Suriyeli Bir Güzel

MEKTUP
PELİN ÖZER - Yeraltındaki Yazara Mektuplar - 1

BABİL KULESİ
MERT TANAYDIN - Armağan Ekici: “Sosyal medyanın ritmi bize korkunç bir tuzak kurdu”
MUKADDER ÖZGEÇ - Yaz Üçgeni Üstüne
METİN CELÂL - Bir “İlk Roman” olarak Hayal-i Celâl

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.