Oktay Akbal 100 Yaşında

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

228. sayının ana başlığı: Oktay Akbal 100 Yaşında. M. Sadık Aslankara, Oktay Akbal’ın edebiyatımızdaki yerini “Yazınımızda Bir Gizli Kılavuz” başlığıyla ele aldı.

Macar Türkolog Beatrix Caner’in Tanpınar’ın Başyapıtı adıyla Türkçeye çevrilen kitabı bu sayıda iki yazıya birden konu oldu. Abdullah Uçman Huzur incelemesinin eksiklerini ve hatalarını ortaya koyarken Erendiz Atasü söz konusu kitabı değerlendirip tanıtıyor.

Murat Gülsoy’la yeni romanı Ressam Vasıf’ın Gizli Aşklar Tarihi, B. Nihan Eren’le yeni öykü kitabı Nefeshane, Zeynep Berktaş ile Şair Nigâr Hanım’ın günlükleri üzerine söyleşilerin yanı sıra Cumhuriyet döneminin ilk kuşak kadın akademisyenlerinden Alman Dili ve Edebiyatı uzmanı Prof. Dr. Melâhat Özgü’nün terekesinde Mehmet Can Doğan tarafından bulunan Weimar günlüğü bu sayının dikkati çeken sayfaları.

Süreyya Berfe, Mehmet Mümtaz Tuzcu, İzzet Göldeli, Zafer Şenocak, Elif Sofya, Levent Karataş, Mehmet Erte, Anıl Cihan ve Fatma Zehra Çiçekçi şiirleri; İlhan Durusel, Nilüfer Altunkaya, Semrin Şahin, Öznur Unat, Alper Beşe, Engin Özkol, Mesut Barış Övün ve Atakan Boran öyküleri; Mehmet Ergüven, Hüseyin Ferhad, Gültekin Emre, Üzeyir Karahasanoğlu, Sabri Gürses, Hasan Öztürk ve Orçun Üçer yazılarıyla kitap-lık dergisinin 228. sayısında.

KAPAK: OKTAY AKBAL 100 YAŞINDA

M. SADIK ASLANKARA - Yazınımızda Bir Gizli Kılavuz: Oktay Akbal

ŞİİR
SÜREYYA BERFE
MEHMET MÜMTAZ TUZCU
İZZET GÖLDELİ
ZAFER ŞENOCAK
ELİF SOFYA
LEVENT KARATAŞ
MEHMET ERTE
ANIL CİHAN
FATMA ZEHRA ÇİÇEKÇİ

ÖYKÜ
İLHAN DURUSEL - Kelb-i Müsekkin Derman
NİLÜFER ALTUNKAYA - Kırmızı Not
SEMRİN ŞAHİN - Yengecin Gölgesinde
ÖZNUR UNAT - Kırmızı Oje
ALPER BEŞE - Sinemada
ENGİN ÖZKOL - Punk Yolculuğu bir replika
MESUT BARIŞ ÖVÜN - Olaylar Gelişmedi
ATAKAN BORAN - On Üç

SÖYLEŞİ
MURAT GÜLSOY - “Ressam Vasıf çok daha fazla insanı temsil eden bir karakter”
Söyleşi: FATOŞ ASYA AKBAY

YAZI
MEHMET ERGÜVEN - Müzikle Kırıştırmak
HÜSEYİN FERHAD - Zaman Bir An’lar Toplamıdır
GÜLTEKİN EMRE - Nebahat Çetin’den Kalanlar Sorular Ünlemler ya da Sivas Hatırası

SÖYLEŞİ
B. NİHAN EREN - “Nefes alamadığım bu yerde, başka ne hakkında yazabilirdim ki?” Söyleşi: ABDULLAH EZİK

YAZI
ÜZEYİR KARAHASANOĞLU - Latife Tekin’in Zamansız’daki Dil ve Düşünce Dünyası
SABRİ GÜRSES - Rus Ecinnilerinin Yaratıcısı: Çernişevski

GÜNLÜK
MEHMET CAN DOĞAN - Prof. Dr. Melâhat Özgü’nün “Weimar Günlüğü”

BABİL KULESİ
ABDULLAH UÇMAN - Tanpınar’ın Başyapıtı / Türk Modernizminin Zirvesi: Huzur Üzerine
ERENDİZ ATASÜ - Tanpınar’da Ahenk Beatrix Caner’in bakışıyla Huzur
ZEYNEP BERKTAŞ - “Nigâr Hanım’ın günlükleriyle dönemin entelektüel hayatının haritası zihninizde belirecek” Söyleşi: MEHMET ÇAPKAN
HASAN ÖZTÜRK - Mehmet Rauf’un Anıları kitabı
ORÇUN ÜÇER - Masal ve İstanbul Masalları Üzerine

BULMACA
ERSİN TEZCAN

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.