Güven Turan: Edebiyatta 60 Yıl

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 219. sayısında dosya konusu Güven Turan. Şiir, öykü, roman, deneme, eleştiri alanında altmış yıldır yazınımıza değer katan Güven Turan, çevirmen ve yayıncı olarak da kültür hayatımıza yön veren bir yazar. Murat Yalçın söyleşisiyle, Hüseyin Peker, Ahmet Güntan, Ramis Dara, Orçun Üçer yazılarıyla Güven Turan’ın edebiyat dünyasını mercek altına aldılar.

Güven Turan, Süreyya Berfe, İsmail Uyaroğlu, Gültekin Emre, M. Mümtaz Tuzcu, Serdar Koçak, Betül Tarıman, Duygu Kankaytsın, Mikâil Söylemez, Ezgi Şimşek ve Yiğit Kerim Arslan şiirleri; Semih Gümüş, İlhan Durusel, Ethem Alpaydın, Çilem Dilber, Gülay Pamuk, Yelina Tayfur ve Bâki Ayhan T. öyküleri; Erendiz Atasü, M. Sadık Aslankara, Arzu Alkan Ateş, Zeynep Tandoğan ve Hatice Bildirici yazılarıyla; Levent Karataş “Utku Varlık”, Ercan Yılmaz “Ömer Erdem”, Cansu Canseven “Neşe Taluy Yüce” söyleşileriyle “kitap-lık” dergisinin 219. sayısında.

“kitap-lık” 29 yıldır iyi edebiyatın adresi.

EDİTÖRDEN

DOSYA: GÜVEN TURAN | EDEBİYATTA 60 YIL

GÜVEN TURAN - “Sanatçılar en çok kendilerinde yanılmışlardır” - Söyleşi: Murat Yalçın
HÜSEYİN PEKER - Güven Turan’da Ağız Konuşur, Dil Susar
AHMET GÜNTAN - Güven Turan: Şiirde birinci anlamın güzelliği.
RAMİS DARA - Bir Çiçek Bir Böcek ve Bir Müzik
ORÇUN ÜÇER - Şiiri Gizde Kuşatmak -Güven Turan’ı (D)Okumak-

ŞİİR
GÜVEN TURAN
SÜREYYA BERFE
İSMAİL UYAROĞLU
GÜLTEKİN EMRE
MEHMET MÜMTAZ TUZCU
SERDAR KOÇAK
BETÜL TARIMAN
DUYGU KANKAYTSIN
MİKÂİL SÖYLEMEZ
EZGİ ŞİMŞEK
YİĞİT KERİM ARSLAN

ÖYKÜ
SEMİH GÜMÜŞ - Dalgaları Aşmak
İLHAN DURUSEL - İç Çekiş İlleti
ETHEM ALPAYDIN - Karakter Pazarı
ÇİLEM DİLBER - Ardıç Tohumu
GÜLAY PAMUK - Bebek
YELİNA TAYFUR - Yol Yorgunu
BÂKİ AYHAN T. - Öykücükler

SÖYLEŞİ
UTKU VARLIK - “Benim resmim, şiirin resim hâlidir” - Söyleşi: Levent Karataş

YAZI
ERENDİZ ATASÜ - Flaubert’in “Salammbo”sundan N. B. Ceylan’ın “Bir Zamanlar Anadolu’da”sına Kadın Odaklı Kadınsız Dünya
M. SADIK ASLANKARA - Cumhuriyetin Roman Öğretmenleri Üzerinden İzleri…

BABİL KULESİ
ERCAN YILMAZ - Ömer Erdem’le “Güneş Kalır Bir Başına” Üzerine
ARZU ALKAN ATEŞ – “Sus Barbatus!” Edebiyatımızın Göklerinde Parlayan Bir Yıldız
ZEYNEP TANDOĞAN - Devridaim Bir Yolculuk
CANSU CANSEVEN - Neşe Taluy Yüce ile Leh edebiyatı ve çevirileri
HATİCE BİLDİRİCİ - Bir Şeytan Biyografisi

BULMACA
ERSİN TEZCAN

kitap-lık'a buradan abone olabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.