Garabed Bey ve “Türkiye’de Edebi Hareket”

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Garabed Bey ve “Türkiye’de Edebi Hareket”

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan kitap-lık dergisinin 226. sayısı kapak konusu Garabed Bey’in (1870-1899) “Türkiye’de Edebi Hareket” yazısı. Habil Sağlam’ın araştırmasıyla oluşan dosyada Garabed Bey’in yaşamı, siyasi görüşleri, Fransa’daki entelektüel ilişkileri ve 1894 yılında Fransızca yayımlanmış makalesi yer alıyor. Söz konusu makale milliyetçi düşüncelerin geliştiği bir zamanda genç bir Osmanlı aydınının kaleminden çıkmış 19. yüzyıl Türk edebiyatının panoraması niteliğinde.

Hüseyin Peker, Gültekin Emre, İzzet Göldeli, Melih Elhan, Gülce Başer, Kadir Aydemir, Emel Kaya, Petek Sinem Dulun, Emin Kaya, Mikâil Söylemez, Bekir Dadır, Hasan Ege Karanfil ve Yiğit Kerim Arslan şiirleri; İlhan Durusel, Muzaffer Kale, Eylem Ata Güleç, Nuray Tekin, Şebnem Balevi, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Remzi Karabulut, Hâle Sert, Yasemin Olur, Rıdvan Hatun ve Hülda Süloş öyküleri; Şavkar Altınel, Mehmet Ergüven, Abdullah Uçman, Sinan Bakır, Evren Kuçlu, Mukadder Özgeç yazıları; Yücel Kayıran şiir, Feyza Hepçilingirler öykü, Zarife Biliz-Işık Ergüden şiir çevirisi ve Çiğdem Erkal çeviri söyleşileriyle  kitap-lık dergisinin 226. sayısında.

kitap-lık 30 yıldır iyi edebiyatın adresi.

Garabed Bey: “Türkiye’de Edebi Hareket”

HABİL SAĞLAM - Garabed Bey Sahiden Yaşadı mı?

GARABED BEY - Türkiye’de Edebi Hareket

ŞİİR
HÜSEYİN PEKER
GÜLTEKİN EMRE
İZZET GÖLDELİ
MELİH ELHAN
GÜLCE BAŞER
KADİR AYDEMİR
EMEL KAYA
PETEK SİNEM DULUN
EMİN KAYA
MİKÂİL SÖYLEMEZ
BEKİR DADIR
HASAN EGE KARANFİL
YİĞİT KERİM ARSLAN

GÜN IŞIĞI
ÖMER FARUK ŞERİFOĞLU - Cihat Burak’tan Bedri Rahmi’ye: “Reis”
CİHAT BURAK - Reis

SÖYLEŞİ
YÜCEL KAYIRAN - “Şiirde değişim, şiirin ölümü anlamına gelir ya da benim için böyle.”
Söyleşi: ABDULLAH EZİK

ÖYKÜ
İLHAN DURUSEL - Elif’in Karacaoğlan
MUZAFFER KALE - Dere Kokacaktım
EYLEM ATA GÜLEÇ - Aynalı Dolap
NURAY TEKİN - Yaşamöyküsü
ŞEBNEM BALEVİ - Kurt Derisi
MEHMET MÜMTAZ TUZCU - Lenk Mustafa
REMZİ KARABULUT - Duende Öyküler
HÂLE SERT - Kaplumbağa
YASEMİN OLUR - Bu Hikâyede Ürün Yerleştirme Vardır
RIDVAN HATUN - Olasılık ve İstatistik
HÜLDA SÜLOŞ - Nina

SÖYLEŞİ
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER - “İyi öykünün birincil özelliği akılda kalıcılıktır”
Söyleşi: NAHİT KAYABAŞI

YAZI
MEHMET ERGÜVEN - Vitesli Hayal Gücü
ABDULLAH UÇMAN - Beş Şehir’in Ankara’sı
SİNAN BAKIR - Oktay Rifat’ın Garip Dönemi Şiirlerinde Gerçeküstücülük ve Jacques Prévert Etkisi

BABİL KULESİ
ŞAVKAR ALTINEL - Hayattan Yazıya
EVREN KUÇLU - Dünyayla Sansürsüz Bir Buluşma: Sahipsiz Yüzler
ADİL İZCİ - René Char çevirmenleri Zarife Biliz ve Işık Ergüden’le Gazap ve Muamma üstüne
MUKADDER ÖZGEÇ - Babalar ve Kızları Bir Yetişim Öyküsü
CANSU CANSEVEN - Çiğdem Erkal: “Metnin ruhunu yakalamadan onu çeviremezsiniz”

BULMACA
ERSİN TEZCAN

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.