Cumhuriyetin Yeni Yüzyılında Esendal

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Yapı Kredi Yayınları’nın edebiyat dergisi “kitap-lık”ın yeni sayısı çıktı. 227. sayının dosya konusu Memduh Şevket Esendal. İbrahim Yıldırım, Erendiz Atasü, Bahriye Çeri, M. Sadık Aslankara, Behçet Çelik, Faruk Duman, Hülya Soyşekerci yazılarıyla Esendal’ın ütopik dünyasını, öykücülüğünü edebiyatımızdaki yerini ve politik yaşamını değerlendiriyorlar.

Füruzan’ın yeni öykü kitabı Akim Sevgilim üstüne Birsen Ferahlı ve Abdullah Ezik’in yazıları ile Timour Muhidine ve Ahmet Telli söyleşileri de bu sayının dikkati çeken sayfaları.

Nihat Ziyalan, Muzaffer Kale, İsmail Karakurt, Arif Erguvan, Ersun Çıplak, Cengiz Şenol, Serhat Uyurkulak, Ulaş Bager Aldemir ve Utku Fırat Özçelik şiirleri; Zehra Tırıl, Selçuk Erez, Eray Karınca, Seyhan Aslan Hanotte ve Hasan Türksel öyküleri; Mehmet Ergüven, Mehmet Rifat, Jean-Claude Coquet, İzzet Göldeli, Sezer Duru, Osman Kahraman, Sabri Gürses ve Seval Şahin Atbaş yazılarıyla “kitap-lık” dergisinin 227. sayısında.

“kitap-lık” 30 yıldır iyi edebiyatın adresi.

_______

Yayımlama Koşulları
 Dergimizde çoğunlukla şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve söyleşi türlerindeki yazınsal çalışmalara yer verilir.
• Normal word formatında 7 sayfayı geçmeyen; daha önce web tabanlı mecralarda ya da başka basılı yayınlarda yer almamış; sadece dergimiz için kitaplik@ykykultur.com.tr adresine kısa bir özgeçmişle birlikte gönderilmiş dosyalar dikkate alınır.
• Yayına uygun olması durumunda editörün gerekli gördüğü biçimde değişiklikler (redaksiyon, kısaltma, başlık değiştirme vs) yapılarak yer verilir.
 Telif ödemesi sadece editör tarafından ısmarlanan yazılara ve dergimizde düzenli olarak (belirli sıklıkta) yer alan yazarlara yapılabilmektedir.
 Gelen çalışmaları bekletme süremiz azami 6 aydır. Bu süre içinde yer verilemeyen dosyalar iptal edilmektedir.
 Yayımlanmayacak çalışmalarla ilgili herhangi bir gerekçe bildirilmediği gibi, tarafımızdan kişiye özel bir değerlendirme de yapılmamaktadır.

EDİTÖRDEN

DOSYA: CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILINDA ESENDAL

İBRAHİM YILDIRIM - Dikine ve ‘Memduh’ Bir Yazar: M.Ş.E.
ERENDİZ ATASÜ - Memduh Şevket Esendal’ı Anarken
BAHRİYE ÇERİ - Ayaşlı ile Kiracıları, Esendal ve Kadınlar
M. SADIK ASLANKARA - Memduh Şevket Esendal
BEHÇET ÇELİK - Yalın ve Canlı: Memduh Şevket Esendal’ın Öyküleri
FARUK DUMAN - Esendal’ın Aydınlığı
HÜLYA SOYŞEKERCİ - Memduh Şevket Esendal’ın Öykü Dünyasına Bir Bakış

ŞİİR
NİHAT ZİYALAN
MUZAFFER KALE
İSMAİL KARAKURT
ARİF ERGUVAN
ERSUN ÇIPLAK
CENGİZ ŞENOL
SERHAT UYURKULAK
ULAŞ BAGER ALDEMİR
UTKU FIRAT ÖZÇELİK

ÖYKÜ
ZEHRA TIRIL - Unutulan Yurttaş
SELÇUK EREZ - Yüksel’in Nehri
ERAY KARINCA - Ötesi Yok
SEYHAN ASLAN HANOTTE - Hicabi’nin Yeni Varoluşu
HASAN TÜRKSEL - Düşler Evi

SÖYLEŞİ
TİMOUR MUHİDİNE - “Devrimci fikirleri benimseyen yeni bohemleri bugün hiç şüphesiz Gezi göstericilerinin saflarında aramak gerekir.” - SÖYLEŞİ: HASAN TURGUT

YAZI
MEHMET ERGÜVEN - Yorumun Ötesi
MEHMET RİFAT - Bir Göstergebilim Kuramcısı İçin
JEAN-CLAUDE COQUET - Paris Okulu’nun Göstergebilimi
OSMAN KAHRAMAN - Claude Hagège ve Diller
SEZER DURU - Enzensberger’in Ardından
İZZET GÖLDELİ - Tenten’le Kan Bağı Ararken

BABİL KULESİ
BİRSEN FERAHLI - Füruzanca
ABDULLAH EZİK - Füruzan ve Akim Sevgilim
SEVAL ŞAHİN ATBAŞ - Mutedil Dalgalı
AHMET TELLİ - “Etnik kültürlerin küreselci yaklaşımlara karşı bir direnç noktası olduğunu sanıyorum” SÖYLEŞİ: BİRCAN ÇELİK
SABRİ GÜRSES - Rus Kültürünü Korumak: Şolohov

BULMACA
ERSİN TEZCAN

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.