12 Mart Romanları

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 222. sayısında dosya konusu 12 Mart Romanları. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası yaşanan acıları anlatan romanların irdelendiği dosya Ayla Kutlu ve Pınar Kür ile yapılmış ortak söyleşiyle açılıyor. Dosyayı hazırlayan Çimen Günay-Erkol’un “12 Mart Romanlarının Özeleştirel Parantezi ve Erkeklik” başlıklı yazısına Duygu Çayırcıoğlu’nun bir feminist ses olarak Kırk Yedi’liler, Özge İpek Esen’in 12 Mart hapishanelerini anlatan romanlar, Sena Alaçan’ın ise Erdal Öz’ün kitapları yazıları eşlik ediyor.

İsmail Uyaroğlu, Gültekin Emre, Mehmet Can Doğan, Cem Uzungüneş, Melih Elhan, Eyüp Yaşar, Gülce Başer, Serhat Uyurkulak, Nafia Akdeniz ve Hüseyin Köse şiirleri; Eray Karınca, Ethem Alpaydın, Sacide Alkar Doster, Şebnem Balevi, Ş. Didem Keremoğlu ve Serhat Kıran öyküleri; Mehmet Ergüven, İzzet Göldeli, Haydar Ergülen, Ali Sadidi-Heris, Nalan Arman, Yücel Kayıran, Ramis Dara, Üzeyir Karahasanoğlu ve Orçun Üçer yazılarıyla, Abdullah Ezik ise İlhan Durusel ile Otlar Çağırıyor kitabı üstüne söyleşisiyle kitap-lık dergisinin 222. sayısında.

“kitap-lık” 29 yıldır iyi edebiyatın adresi.

__________________

Yayımlama Koşulları
 Dergimizde çoğunlukla şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve söyleşi türlerindeki yazınsal çalışmalara yer verilir.
• Normal word formatında 7 sayfayı geçmeyen; daha önce web tabanlı mecralarda ya da başka basılı yayınlarda yer almamış; sadece dergimiz için kitaplik@ykykultur.com.tr adresine kısa bir özgeçmişle birlikte gönderilmiş dosyalar dikkate alınır.
• Yayına uygun olması durumunda editörün gerekli gördüğü biçimde değişiklikler (redaksiyon, kısaltma, başlık değiştirme vs) yapılarak yer verilir.
 Telif ödemesi sadece editör tarafından ısmarlanan yazılara ve dergimizde düzenli olarak (belirli sıklıkta) yer alan yazarlara yapılabilmektedir.
 Gelen çalışmaları bekletme süremiz azami 6 aydır. Bu süre içinde yer verilemeyen dosyalar iptal edilmektedir.
 Yayımlanmayacak çalışmalarla ilgili herhangi bir gerekçe bildirilmediği gibi, tarafımızdan kişiye özel bir değerlendirme de yapılmamaktadır.

DOSYA: 12 MART ROMANLARI

Ayla Kutlu ve Pınar Kür ile “12 Mart” üzerine - Söyleşi: Çimen Günay-Erkol, Özge İpek Esen, Sena Alaçan
ÇİMEN GÜNAY-ERKOL - 12 Mart Romanlarının Özeleştirel Parantezi ve Erkeklik
DUYGU ÇAYIRCIOĞLU - 12 Mart Romanında Feminist Ses: Kırk Yedi’liler
ÖZGE İPEK ESEN - 12 Mart Hapishanelerini Anımsamak
SENA ALAÇAN - Erdal Öz’ün Eserlerinde Şiddet Vurgusu

ŞİİR
İSMAİL UYAROĞLU
GÜLTEKİN EMRE
MEHMET CAN DOĞAN
CEM UZUNGÜNEŞ
MELİH ELHAN
EYÜP YAŞAR
GÜLCE BAŞER
SERHAT UYURKULAK
NAFİA AKDENİZ
HÜSEYİN KÖSE

ÖYKÜ
ERAY KARINCA - Yabancıydı Sanki
ETHEM ALPAYDIN - Kedileşim
SACİDE ALKAR DOSTER - Hepsi Geçti
ŞEBNEM BALEVİ - Herkesin Annesi Yaşıyor
Ş. DİDEM KEREMOĞLU - Corc Kuluni
SERHAT KIRAN - Mirza Mehmed Nasıl Öldü?

SÖYLEŞİ
İLHAN DURUSEL - “Türler arasındaki sınırları belirsizleştiriyor deneme” Söyleşi: Abdullah Ezik

YAZI
MEHMET ERGÜVEN - Tür Resminden Bahisle
İZZET GÖLDELİ - Dere Tepe Ters ya da Ayana’ya Mektup
HAYDAR ERGÜLEN - Oğuz Tansel’in Bavulu
ALİ SADİDİ-HERİS - Deruni Hakikatin Sermest Deneyimiyle Okuru Yüceltmek
NALAN ARMAN - On Birinci Roman, On Sekizinci Kitap ve Dag Solstad’ın Romanlarında “Büyük Ret”
YÜCEL KAYIRAN - Metal Künye
RAMİS DARA - Gonca Özmen’in Şiiri
ÜZEYİR KARAHASANOĞLU - Salih Bolat’la Rüya Zamanları
ORÇUN ÜÇER - Okumak Eğlenmektir

BULMACA
ERSİN TEZCAN

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.