Cogito

 • Çer-Çöp

  Çer-Çöp

  Sayı: 43

  DETAY
 • Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant (41-42)

  Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant (41-42)

  Sayı: 41

  DETAY
 • Ölüm: Bir Topografya

  Ölüm: Bir Topografya

  Sayı: 40

  DETAY
 • Avrupa'yı Düşünmek

  Avrupa'yı Düşünmek

  Sayı: 39

  DETAY
 • Şiir

  Şiir

  Sayı: 38

  DETAY
 • Kan, damardan

  Kan, damardan

  Sayı: 37

  DETAY
 • Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe

  Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe

  Sayı: 36

  DETAY
 • Yeni İstanbul

  Yeni İstanbul

  Sayı: 35

  DETAY
 • Wittgenstein: Sessizliğin Grameri

  Wittgenstein: Sessizliğin Grameri

  Sayı: 33

  DETAY
 • Selçuklular

  Selçuklular

  Sayı: 29

  DETAY
 • Nietzsche: Kayıp Bir Kıta

  Nietzsche: Kayıp Bir Kıta

  Sayı: 25

  DETAY
 • Osmanlılar Özel Sayısı

  Osmanlılar Özel Sayısı

  Sayı: 19

  DETAY
 • Bizans

  Bizans

  Sayı: 17

  DETAY
 • Mayıs '68

  Mayıs '68

  Sayı: 14

  DETAY
 • Cogito, Öyleyse Descartes

  Cogito, Öyleyse Descartes

  Sayı: 10

  DETAY
 • Yüz Yılın Psikanalizi

  Yüz Yılın Psikanalizi

  Sayı: 9

  DETAY
 • kent ve kültürü

  kent ve kültürü

  Sayı: 8

  DETAY
 • Şiddet (sayı 6-7)

  Şiddet (sayı 6-7)

  Sayı: 6

  DETAY
 • Aşk

  Aşk

  Sayı: 4

  DETAY
 • Kirlenen Çağ

  Kirlenen Çağ

  Sayı: 2

  COGİTO bu sayısında “uygar Avrupa”nın göbeğinde yaklaşık iki yıldır o Avrupa’yı Avrupa kılmış tüm değerleri yadsırcasına sahnelenmekte olan bir kanlı gösteriye, Bosna-Hersek trajedisine, canlı bir tanıklıkla yer veriyor.

  DETAY