Ten: Derinden (sayı 44-45)

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Cogito’dan

Ten 

 

RÜZGÂR GÜLÜ

On Üç Parça Deri, Ulus-Ötesinden Hukuka Bakmak: Jürgen Habermas, Ağzı Laf Yapan, Kızları Götürüyor, Özgürlük, Eşitlik, Belirsizlik, Ev ve İsyan, İnsan Öldü, Abdülaziz'den Sonra ilk Kez...

 

KLASİK

İbn Sînâ, İşaretler ve Uyarılar Kitabı I

 

SÖYLEŞİ

Juliet Mitchell ile Söyleşi – Bülent Somay-E. Efe Çakmak - “Toplumsal Bağlamı Olmayan Bir Psikopatoloji Vakası Yoktur”

An Interview with Juliet Mitchell – Bülent Somay-E. Efe Çakmak - “There is Never a Psychopathology without the Social Context”

 

YENİ PERSPEKTİFLER

Bülent Somay - Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz II. Kısım

Catherine Pinguet - Batılı Kimliğinin Oluşturulmasında Öteki'nin Sergilenmesi: İnsanat Bahçesi ve Uğradığı Değişimler
L'exhibition de l'Autre dans la construction de l'identité occidentale: Le “zoo humain” et ses avatars

Siyaveş Azeri - Mihail Bahtin ve Özne Sorunu

Armağan Öztürk-Fırat Mollaer - Muhafazakârlığın İdeolojik Künyesi ve Akıl Tartışması

 

DOSYA:
Ten: Derinden

Zeynep Sayın - Bedenin Teni, Göğün Teni

Bülent Somay - Ten, Ben ve Gen

Kubilay Akman - Orlan: Kırılan Ten

A. Sait Aykut - Câhız, Seâlibî ve İbn Hazm: Klasik Arap Edebiyatında Ten ve Ten Sevgisi

Kaan H. Ökten - Tanakh'taki Deri Fenomenolojisine İlişkin İrdelemeler

Ahmet Taşğın - Geleneksel Dövme

Bircan Durdu-Aydın Durdu - Anadolu Halk Kültüründe Kına

 

ODAK:
18. Avrupa Kültür Dergileri Buluşması: “Komşuluk”

Jan Philipp Reemtsma - Bir ?iddet Kaynağı Olarak Komşuluk İlişkileri

Etyen Mahçupyan - Komşu ve Devlet: Modern Türkiye'de Komşular Arası Anlaşmazlıkların Tarihini Kavramak
The Neighbour and the State: Understanding the Cultural History of Neighbourly Conflict in Modern Turkey

Tomislav Z. Longinovic - Post-Oryantal Durum: Sırplar ve Türkler, Yeniden
Post-Oriental Condition: Serbs and Turks Revisited

Marc-Olivier Padis - Demokratik Komşu: Genişleyen Avrupa'da İnsan Hakları Politikası

The Democratic Neighbour: Politics of Human Rights in an Enlarged Europe

 

KİTAP

Fahri Güllüoğlu - Pusudaki Ten, Vice Versa

 

GEÇEN SAYIDAKİLER

Sayı 43: Çer-Çöp

Yazarlar Hakkında

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.