Antikler ve Postmodernler - Formların Tarihselliği Üzerine

PAYLAŞ
YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Marksist eleştirmen Fredric Jameson bu derlemede modern sanat eserlerini geç-modern ve postmodern eserlerle karşı karşıya getiriyor. Rönesans’tan Neuromancer’a, Rubens ve Mahler’den The Wire’a, anlatı formlarının geçirdiği değişiklikler üzerinden toplumsal bütünlükteki dönüşümlerin izini süren bu makaleler, incelemede teferruatlara odaklanmanın verimini gözler önüne seriyor. Jameson’ın sık sık atıf yaptığı Thomas Mann’ın deyişiyle, “Yalnızca inceden inceye anlatım gerçekten ilginçtir.”

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.