Çevre Politikası

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tic. San. A.Ş., kültür sanat ve yayıncılık  faaliyetlerini çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde sürdürmeyi, çevresel etkilerini asgari seviyeye indirgemeyi ve bu alandaki performansını sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt eder. Çevresel uygulamalarıyla ilgili performansının geliştirilmesinde ana hissedar Koç Holding'in öncü yaklaşım ve politikalarını göz önünde bulundurarak, çalışmalarını bu uygulamalarla uyumlu yürütür.

  Bu politika gereği YKKSY;

- Çevre konusundaki tüm yasal düzenleme ve gereklilikleri takip eder ve bunlarla tam uyum sağlayacak şekilde faaliyetlerini yürütür,
- Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını koruyarak en verimli ve etkin biçimde kullanmak ve faaliyetleri sonucunda meydana gelen çevresel etkileri kontrol etmek ve azaltmak için çalışır, bu konuda tüm paydaşlarını teşvik eder,
- Operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düzenli olarak ölçümünü yapar ve takibini sağlar,
- Çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak sürekli izleme ile güvenli bir çalışma ortamı sağlar, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye gayret eder,
- Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer operasyonel paydaşlar olmak üzere, kamuoyunda toplumun çevre duyarlılığını artırarak farkındalık düzeyini yükseltecek çalışmalar yürütür,
- Çevresel etkilerini uluslararası yönetim standartları çerçevesinde takip etmeyi taahhüt eder.

Bu politika, Çevre Yönetim Sistemi’nin bir parçası olmakla birlikte, yasal mevzuat değişikliklerinde, uygunsuz durumlar ortaya çıktığında veya iyileştirme gerektiğinde derhal –normal şartlarda yılda en az bir kez– gözden geçirilecek, gerek görüldüğü takdirde güncellenecektir. Politikanın takibi, güncellenmesi ve yürütülmesi sorumluluğu İdari İşler Yönetmeni’nde olup, onaylanması ve iptali konusundaki sorumluluk Mali ve İdari İşler Direktörü’ndedir. Yapılan tüm güncellemeler, YKKSY çalışanları ve diğer tüm paydaşlarla iletişim kanallarında (web sitesinde) paylaşılacaktır.

Bu politika, Şirket Yönetimi tarafından 04 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 2020 yılında ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Sertifikasını alarak İklim Değişikliği ile mücadele konusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları, gönüllülük esası ile yaptığını belgelemiş oldu.

SERTİFİKALARIMIZ

Kapsam 1 Emisyonlarının Karbon Nötr Sertifikası
2021 Yılı IREC Yenilenebilir Enerji Sertifikası
2022 Yılı IREC Yenilenebilir Enerji Sertifikası
2023 Yılı IREC Yenilenebilir Enerji Sertifikası
2018 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
2021 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
2019 Yılı ISO 14064 Karbon Ayak İzi Sertifikası
2020 Yılı ISO 14064 Karbon Ayak İzi Sertifikası