Mimari bir yapı/metin serbest çağrışımla yeniden inşa edilebilir/okunabilir mi? (II) - Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ
Mimar Melek Kılınç ve psikanalist Talat Parman, 19 Nisan’da gerçekleşen ilk oturumda kaldıkları yerden devam ediyorlar. Kılınç, Bilge Karasu’nun hem zamansal ve mekânsal açıdan hem de izlekler açısından çok katmanlı metin kurgusunun oldukça mimari bir örneği olan “Karanlık Bir Yalı Üzerine Metin”den yola çıkıyor. Konuşmacılar, Karasu’nun metni eşliğinde gelenek-modernite arasındaki gerilimi, psikanalitik kuramın merkezinde yer alan ölüm-yaşam dürtüleri arasındaki gerilime paralel bir şekilde yeniden-okuyarak/yeniden-çizerek/yeniden-inşa ederek mekânların metinselliği, metinlerin mekânsallığı, düşünce inşasının disiplinler arası ilişkiselliği üzerinde duruyorlar.

Melek Kılınç lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde aldı. Lisansüstü çalışmalarını “Mimarlık Dağarcığının Çözünümü (Yüksek Lisans, İTÜ, 2014)” ve “Zamanın ve Mekânın Genişlemiş Alanında Bir Kültürteknik: Paralel Projeksiyon (MSGSÜ, Doktora, 2021)” başlıklı tezleriyle tamamladı. İlgi alanları düşüncenin inşa yollarında mimari temsil, çizim ve tekniklerinin dolayımına yoğunlaşmaktadır. Çalışmalarına MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Sorunları Bilim Dalı’nda devam etmektedir.
 
Kültür ve Psikanaliz Söyleşileri:

 “Freud’dan önce felsefede bilinçdışı var mıydı?”
Zeynep Direk, Talat Parman
22, 29 Mart, 18:00

“Mimari bir yapı/metin serbest çağrışımla yeniden inşa edilebilir/okunabilir mi?”
Melek Kılınç, Talat Parman
19, 26 Nisan, 18:00

“Gerçeküstücülerin düşlerinde ne vardı?”
Fırat Arapoğlu, Talat Parman
17, 31 Mayıs, 18:00
 
Etkinlik herkese açık ve ücretsizdir. Kapılar etkinlikten 20 dakika önce açılır.