Kamusal Alanın ve Demokrasinin Ortamı Olarak Kent - Tarih Sarmalında Kent

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Ocak  ayından bu yana süregelen “Tarih Sarmalında Kent” söyleşi dizisinde bu ay  “kamusal alan”a odaklanacağız. Konuğumuz, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Bölümü öğretim üyesi, siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Ali  Yaşar Sarıbay. Kamusal alan, toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde ve gerek  bireyin gerekse toplumun kentle ilişkisinin biçimlenmesindeki en büyük  etkenlerden biri. Pek çok ülkede ve Türkiye’de, iktidarların politik  kurgularının sahnelendiği bir vitrine, toplumun farklı kesimlerinin arasında  süregiden bir miras davasının konusuna dönüşüyor. Sarıbay, konuşmasının ilk  bölümünde kavramın tanımını, ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini; ikinci  bölümünde kamusal alanın neden demokrasinin temel unsuru olduğunu; son bölümünde ise Türkiye’de kamusal alanın  mahiyetini, algılanışını ve çeşitlenişini anlatacak. Konuşmanın moderatörlüğünü  tarihçi Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu üstleniyor.