Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri - Arkeoloji Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında etkinliğimiz iptal edilmiştir.

Eski Çağ’da Anadolu’da kurulmuş kent devletleri veya krallıklara dair bilgilere farklı kaynaklardan ulaşmak mümkündür. Edebi kaynaklar, arkeoloji ve epigrafinin yanı sıra en güvenilir kaynaklar sikkelerdir. Hellenistik krallıkların hem birbiriyle hem de Roma ile yaptıkları iktidar mücadelelerinin yanı sıra egemenlikleri altındaki kent-devletlerinin siyasal ve kültürel durumları sikkelerden okunabilmektedir. Büyük İskender ile başlayan ve Geç Antik Çağ’a kadar uzanan bu döneme dair, idari yapı, dil, din, festivaller, imar faaliyetleri, dostluk anlaşmaları, ittifaklar, mitoloji, depremler, alışveriş gibi birçok konu hakkındaki bilgiler sikkeler sayesinde bu dünyanın kapılarını açmaktadır. Arkeoloji Konferansları’nda bu ay, tarihin günümüze ulaşan en önemli bilgi kaynaklarından olan sikkeleri konuşmak üzere, Koç Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin konuk olacak. Tekin sikkelerin, tarihi okuma ve anlamada ait oldukları döneme dair neler anlattıklarını yorumlayacak.

Fotoğraf: Kral Lysimakhos (MÖ 306-281) dönemi gümüş sikkesi, İskender başı.