Empresyonizm Öncesinin Empresyonist Eğilimleri - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Sanat tarihi kitapları Empresyonizm'in (İzlenimcilik) 1800’lerin sonunda ortaya çıkmış, Paris kaynaklı radikal bir sanat akımı olduğunu yazar. İzlenimciler resmin klasik konularına isyan etmiş, moderniteyi kucaklamış ve yalnızca, yaşadıkları dünyayı olduğu gibi yansıtmakla ilgilenmişlerdir. Ancak diğer tüm akımlar gibi, Empresyonizm de öyle birdenbire ortaya çıkmamıştır ve üstelik kökleri, Empresyonistlerin karşı çıktığı Rönesans sanatına kadar uzanır. İzlenimciler resimlerinin arka planındaki doğayı, kompozisyonlarının değişmez özelliği olan odak noktasını ve kadın figürünü duyguyu yansıtma aracı olarak kullanmayı Rönesans’tan almışlardır. Kemal İskender bu konuşmasında, eskiyi yıkmaya çalışan yeninin aslında nasıl da eskiyle sıkı bağlarının olduğunu örneklerle anlatacak.

Claude Monet, “Gündoğumu”, 1872