Fahri Erdinç'in Moğolistan Notları

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Fahri Erdinç’in kaleminden 49 yıl önce Moğolistan

Yapı Kredi Yayınları’nın iki aylık edebiyat dergisi “kitap-lık”ın yeni sayısında Fahri Erdinç’in Moğolistan gezisi notları gün ışığına çıkıyor. Gültekin Emre’nin yayına hazırladığı 1969’da tutulmuş notlar Bulgar Türkolog Svoboda Petrova’nın arşivinde bulundu.

Nâzım Hikmet’le ilgili tartışmalı konulardan biri de doğum tarihi. Yücel Demirel Piraye Koleksiyonu’ndaki belgeleri esas alarak konuyu kaynaklarıyla bir kez daha gündeme getiriyor. Bu yazınını hemen arkasında ise Sezin Aydemir şairin 1938’de tutuklanışının öyküsünü anlatıyor. Oğuz Demiralp “Ömer Seyfettin’in Ölüsü” başlıklı yazısında yazarın kadavrasının başına gelenleri yorumluyor. “İnsan ıstırap çektiğinde baba ocağına geri döner” başlıklı bir ansiklopedi yazısında geçtiğimiz günlerde “Jean-Christophe” adlı romanı yeniden yayımlanan Romain Rolland’ın yaşamı anlatılıyor. Derginin dikkat çeken öbür başlıkları Bâki Asiltürk ile Sezin Seda Altun’un bir Diyalojik Okuma’yla tartıştığı “Modern Türk Şiiri” (M. C. Doğan) kitabı ve  Javier Marías’la yapılmış söyleşi.

Haydar Ergülen, Hüseyin Ferhad, İzzet Göldeli, Metin Celâl, Ali Asker Barut, Muzaffer Kale, Nazmi Ağıl, Hakan Savlı, Cem Uzungüneş, Mehmet S. Fidancı, Anıl Cihan şiirleri; Murat Çelik, Alper Uygur, Esra Erdoğan, Bilgehan Tufan, İpek Nil, Batuhan Sarıcan, Alara Çakmakçı, Memet Şimşek, Emre Ayhan öyküleri; Robert Schild, Elçin Sevgi Suçin, Hakan Cem, Seval Şahin yazılarıyla “kitap-lık” dergisindeler.

______________________


“Kitap-lık” her mevsim iyi edebiyatın izinde.

"Kitap-lık", YKY’nin kitap tanıtım dergisi olarak Eylül 1993’te çıktı ve bir süre ücretsiz dağıtıldı. 1997’ye dek kitap tanıtma, eleştiri, deneme, inceleme, değini yazılarıyla kitap evreninde olup bitenleri yakından izledi.

1998’den sonra mevsimlik (üç aylık), 2000’den sonra da iki aylık periyotla çıktı ve “ciddi”, “ağır” bir edebiyat dergisi kimliği kazandı. Yeryüzü yazınının tüm dillerine kendini açtı.

2003’te içeriği ve tasarımı yenilenerek “aylık edebiyat dergisi” çizgisine oturdu. 2005’e dek ekler verdi, yurt genelinde gazete bayilerinde satıldı; bir ara tirajı on bini geçti. On yıl süren "YKY Şiir Yıllığı" armağanlarıyla 2000’li yılların şiir ortamını etkiledi.

Eylül 2012’de, dergiciliği etkileyen yeni koşullar karşısında yeniden iki aylık periyoda döndü.

2015’e gelindiğinde ise dergi yeniden tasarlanıp renkli baskıya geçerek daha canlı bir görüntüye büründü.

"Kitap-lık" bugün artık içeriği ve biçimiyle, seçiciliği ve özeniyle, “iyi edebiyat okuru”nu gözeten tutarlı çizgisiyle etkisini, gücünü iyice duyurmuş bir dergi. Dosya ve Babil Kulesi gibi kalıcı bölümleriyle, şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup, söyleşi türlerine dengeli ve geniş bir biçimde yer vermesiyle, gelenekçi-yenilikçi, yerli-yabancı, doğulu-batılı, yaşlı-genç ayrımı yapmadan, derinlikli, doyurucu, kuşatıcı, özgürlükçü, özgünlükçü ve etkili olma çabalarıyla günümüz edebiyat dergiciliğine yön vermekte.

"Kitap-lık", bütün kitapseverlerin ve edebiyat dostlarının dergisi olmayı sürdürüyor.

Yayımlama Koşulları
• Şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve söyleşi türlerindeki yazınsal (edebî) çalışmalara yer verilir.
• Word formatında 10 sayfayı geçmeyen; daha önce internet, sosyal medya ve diğer basılı yayınlarda yer almamış; omer.yalcin@ykykultur.com.tr adresine sadece dergimiz için, kısa bir özgeçmişle birlikte, gönderilmiş ürünler dikkate alınır.
Yayına uygun olması durumunda editörün gerekli gördüğü biçimde değişiklikler (redaksiyon, kısaltma, başlık değiştirme vs) yapılarak dergide yer verilir.
 Telif ödemesi ise sadece editör tarafından ısmarlanan yazılara ve dergide düzenli olarak (belirli sıklıkta) yer alan yazarlara yapılabilmektedir.

 • EDİTÖRDEN

  Kimi yazılar içtendir, üslupludur ama herhangi konuyu işleyip geliştirmez, bir sonuca varmaz. Kimi yazılar iri yargılarla doludur ama dili derme çatmadır, “Türkçesi hak getire” dersiniz. Kimi yazılar başlı başına bir entelektüel şatafattır, kavram çöplüğüne düşmüşçesine gözlerinizi sımsıkı yumup oradan uzaklaşmak istersiniz. Kimi yazılar ilginç konularıyla, açtıkları bahislerle iştahlandırır ama yazar diye neredeyse okumasız-yazmasız birini bulursunuz karşınızda.

  Bu yazıyı kim okur, yayıncı olarak en sık sorduğumuz sorulardandır. Söz gelimi bir dergi editörü hem kendi adına hem dergi okuru adına okur. Yayımlamak her şeyden önce gerekçelendirme işidir, o yüzden “ben işim gereği okudum okumasına da gerçekten okunabilir bir yazı mı bu” sorusuna kesin, geçerli bir yanıt arar.

  Umberto Eco’nun yeni çevrilen Tez Nasıl Yazılır kitabını okurken “hocam sana söylüyorum yayıncım sen anla” dalgasında buldum kendimi. Editörlerin çıkaracağı pratik derslerle dolu, işlevsel bir kitap, dikkate değer Elbette bin bir çeşit yazarı bin bir çeşit okurla buluşturmanın bin bir çeşit de yolu vardır, yayıncı bu yolların yolcusudur.

  Yenilerde okumayı sağda solda pinekleyen işsiz-güçsüzlerin meşgalesi sayanlar, okumanın güç bir iş olduğunu bilmeyenlerdir.

  Kitap ağırlığınca altın değil ama sayfasınca zaman ister, okumaya ayrılan zamanın pahası ağırdır.

  Bana bunları düşündüren Nermi Uygur’un Tadı Damağımda adlı “bir okur-yazarın kitap okuma serüvenleri” kitabı. Okudukça kitaba, okumaya, yazmaya, yayımlamaya ilişkin parlak düşünceler, delidolu duygular sökün ediyor.

  “İyi bir okura, ‘N’apıyorsun?’ diye sorulduğunda, o an okumuyorsa bile, ‘Okuyup gidiyoruz işte!’ türünden bir yanıt verecek olsa, hiç de yadırgayıp ayıplamam doğrusu.”

GEZİ
FAHRİ ERDİNÇ - Gezi Notları: Moğolistan

ŞİİR
HAYDAR ERGÜLEN
HÜSEYİN FERHAD
İZZET GÖLDELİ
METİN CELÂL
ALİ ASKER BARUT
MUZAFFER KALE
NAZMİ AĞIL
HAKAN SAVLI
CEM UZUNGÜNEŞ
MEHMET S. FİDANCI
ANIL CİHAN

ŞİİRSEL
BÂKİ ASİLTÜRK - SEZİN SEDA ALTUN - Diyalojik Okuma: Modern Türk Şiiri
HAKAN CEM - Cevat Çapan Okyanusunda Kuzeye Giden İnce Yol
ELÇİN SEVGİ SUÇİN - Azap Üzerinden Ömer Erdem Şiirini Metin Odaklı Bir Okuma Denemesi

ÖYKÜ
MURAT ÇELİK - Mavi Gül Çiçek, Nişli Çiçek
ALPER UYGUR - Çin Malı
ESRA ERDOĞAN - Çürük Portakal
BİLGEHAN TUFAN - Andaç
İPEK NİL - Martı
BATUHAN SARICAN - Acil Servis
ALARA ÇAKMAKÇI - Gedik
MEMET ŞİMŞEK - Kışlar
EMRE AYHAN - Kütüphane

YAŞANTI
OĞUZ DEMİRALP - Ömer Seyfettin’in Ölüsü
YÜCEL DEMİREL - Nâzım Hikmet'in Dünyaya Gelişi
SEZİN AYDEMİR - Şu 1938 Yılında, Nâzım Hikmet’in Tutuklandığı Günlerde...

BABİL KULESİ
JAVIER MARÍAS - “Galiba kendi sandığımdan daha iyi bir ustayım”
“İnsan ıstırap çektiğinde baba ocağına geri döner” Romain Rolland
ROBERT SCHILD - Eski Yazarlar, Zweig Olgusu ve Ötesi

BUGÜNKÜ EDEBİYATIMIZDA  ESERLER SÖZLÜĞÜ
SEVAL ŞAHİN

BULMACA
HAZIRLAYAN: ERSİN TEZCAN

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.