Bir bâsübâdelmevt vakası: Nahid Sırrı

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

“Bir bâsübâdelmevt vakası”: Nahid Sırrı

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan “kitap-lık” dergisinin 207. sayı dosya konusu 60. ölüm yıldönümü dolayısıyla Nahid Sırrı Örik. “Bir bâsübâdelmevt vakası” başlıklı dosyada Hasan Bülent Kahraman, Bahriye Çeri, Serdar Soydan, İlhan Alemdar, Nilgün Firidinoğlu, Hasan Öztürk yazılarıyla yer alıyor.

Dergide Erden Akbulut’un “Nâzım Hikmet’in ‘Bütün Eserler’ Sorunsalına İlişkin Kimi Notlar” yazısıyla, Yalçın Armağan ve Erol Gökşen’in, İlhan Berk’in Şiirin Çizdiği kitabı dolayısıyla çıkan tartışmaya verdikleri yanıtlar dikkat çekiyor. Yüksel Pazarkaya, Süreyya Berfe, İlhan Durusel, Umut Ünalan, Zeliha Cenkçi, Oğulcan Kütük, Anıl Cihan, Murat Alpar çevirisiyle Marianne Larsen şiirleri; Nilüfer Kuyaş, Selçuk Erez, Ahmet Sait Akçay, Makbule Aras Eivazi, Mehmet Demir  öyküleri; Oğuz Demiralp, Mehmet Ergüven, M. Sadık Aslankara, Cemil Okyay yazıları ve Şavkar Altınel, Handan Balkara söyleşileriyle Bâki Asiltürk-Gökçenur Ç. diyalojik okuması “kitap-lık” dergisinin 207. sayısında.

“kitap-lık” 27 yıldır iyi edebiyatın adresi.

_________________________________


Yayımlama Koşulları
 Dergimizde çoğunlukla şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup ve söyleşi türlerindeki yazınsal çalışmalara yer verilir.
• Normal word formatında 7 sayfayı geçmeyen; daha önce web tabanlı mecralarda ya da başka basılı yayınlarda yer almamış; sadece dergimiz için kitaplik@ykykultur.com.tr adresine kısa bir özgeçmişle birlikte gönderilmiş dosyalar dikkate alınır.
• Yayına uygun olması durumunda editörün gerekli gördüğü biçimde değişiklikler (redaksiyon, kısaltma, başlık değiştirme vs) yapılarak yer verilir.
 Telif ödemesi sadece editör tarafından ısmarlanan yazılara ve dergimizde düzenli olarak (belirli sıklıkta) yer alan yazarlara yapılabilmektedir.
 Gelen çalışmaları bekletme süremiz azami 6 aydır. Bu süre içinde yer verilemeyen dosyalar iptal edilmektedir.
 Yayımlanmayacak çalışmalarla ilgili herhangi bir gerekçe bildirilmediği gibi, tarafımızdan kişiye özel bir değerlendirme de yapılmamaktadır.

KAPAK: NAHİD SIRRI

Bir bâsübâdelmevt vakası 60. ölüm yıldönümünde Nahid Sırrı Örik - Hazırlayan: Bahriye Çeri
SERDAR SOYDAN - Nahid’in Sırrı yahut Bütün Sırları!
HASAN BÜLENT KAHRAMAN - Nahid Sırrı Örik, eksik kötülük ya da şerle şeamet arasında...
BAHRİYE ÇERİ - Türk Resim Eleştiri Tarihi ve Nahid Sırrı Örik
İLHAN ALEMDAR - Batı Edebiyatı ve Nahid Sırrı Örik
NİLGÜN FİRİDİNOĞLU - Tiyatro Dönüşü
HASAN ÖZTÜRK - Ünlem İşareti ile “Şair Necmi Efendi nin Bahar Kasidesi Adlı Öykülerde Yazı ve Yazarlık

ŞİİR
YÜKSEL PAZARKAYA
SÜREYYA BERFE
İLHAN DURUSEL
Umut ÜNALAN
ZELİHA CENKÇİ
OĞULCAN KÜTÜK
ANIL CİHAN
MARIANNE LARSEN (MURAT ALPAR)

ÖYKÜ
NİLÜFER KUYAŞ - Etna
SELÇUK EREZ - Avalon’un Sisleri
AHMET SAİT AKÇAY - Infinity
MAKBULE ARAS EİVAZİ - Tek Plan
MEHMET DEMİR - Cıgara

SÖYLEŞİ
ŞAVKAR ALTINEL - “Değişik yazı türleri arasında büyük farklar görmüyorum” - Söyleşi: Muhammed Atalay

TARTIŞMA
YALÇIN ARMAĞAN - Ne Muamma Ne Mahremiyet Ne de Vukuat
EROL GÖKŞEN - İlhan Berk Tartışmasına Son Nokta

ŞİİRSEL
ERDEN AKBULUT - Nâzım Hikmet’in “Bütün Eserler” Sorunsalına İlişkin Kimi Notlar
BÂKİ ASİLTÜRK - GÖKÇENUR Ç. - Diyalojik Okuma - Gonca Özmen: Bile İsteye
CEMİL OKYAY - Nostaljik, Ütopik ve Epik Bir Dizelem "Nihayet Bir Cümledir İnsan"

DENEME
OĞUZ DEMİRALP - Effi Briest
MEHMET ERGÜVEN - Giz ve Sır

ELEŞTİRİ
M. SADIK ASLANKARA - Roman Okuryazarı Olabilmek

SÖYLEŞİ
MERT TANAYDIN - Dünya Edebiyatından Çeviri Halleri VII:
Handan Balkara’yla "Beyaz Gürültü" Odağında Bir Söyleşi Oyunu

BULMACA
ERSİN TEZCAN

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.