Yoksulluk

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

3 aylık düşünce dergisi “Cogito”nun bu dosyasında “Yoksulluk” odakta. Yaşamı geçim mücadelesine indirgeyen, insanın düşüncesini, ilişkilenmelerini, zihinsel faaliyetlerini felç edici bir gelecek kaygısına kıstıran yoksulluk, insanla birlikte toplumu da kötürümleştiren, geleceği gasp eden bir hak ihlali ve adalet meselesi.

Yoksulluk dosyasında, emek rejimindeki ve devlet-yurttaş ilişkisindeki dönüşümler, yoksulluk araştırmalarındaki yaklaşımlar, refah devletinin çöküşü ve yeni işlevleri, kadın ve çocuk yoksulluğu üzerine yazı ve söyleşiler, 21. yüzyılda yoksulluk ve eşitsizliğin reel nedenleri, sonuçları ve çözüm arayışlarına odaklanıyor.

Dosyanın yoksulluğu özgürlük ve etik, politik ve ekonomik şiddet, kritik ve kriz, mekânın kuruluşu ve toplumsal bölünme, varsıllık ve yoksulluk, yasa ve iktidar ilişkileri ve gerilimleri üzerinden düşünmeye ve sorgulamaya davet eden yazıları da yaşamı kaplayan yoksulluk ve yoksunluk ağında felsefi sorgulamayla bir gedik açma, geleceği tekrar yaşam ufkuna yerleştirme uğraşının yoksulluk felsefesi açısından merkezi önemini öne çıkarıyor.

Cogito’dan
Yoksulluk
Tuncay Birkan - Türkiye’den Yoksulluk Peyzajları (1928-1979): Bir Kolaj
Fatih Altuğ - Latife Tekin’de Yoksulluk Bilgisi
Loïc Wacquant - Yoksulluğun Cezalandırılışı ve Neoliberalizmin Yükselişi
Volkan Yılmaz – Söyleşi - “Yoksulluk İyi Topluma Olan Uzaklığımızdır”
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Kadın Yoksulluğu - Şemsa Özar, Yusuf Kutlu, Gökhan Mülayim
Feyza Akınerdam, Nükhet Sirman – Söyleşi - Kadın Yoksulluğu ve Ekonomik Şiddet
Zelal Yalçın, Şehide Zehra Keleş, Elanur Aksakal - Kadın Yoksulluğuna Karşı Yerelde Bakım Partnerliği: Kadınlar, Çocuklar ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Bir Model Önerisi
Başak Akkan - Krizler Çağında Çocuk Yoksulluğu Çocuğun İyi Olma Hali ‘Ekosistemi’ Üzerine Düşünceler
Tuğrul Özkaracalar - İnsan Hakları Bağlamında Yoksulluk
Erdem Yörük – Söyleşi - Yoksulların Siyaseti ve Refah Devleti
William I. Robinson - Pandemi Sonrası Küresel Kapitalizm

Tartışma
Prekarya: Günümüzün Dönüştürücü Sınıfı? - Guy Standing
Andreas Kalyvas - Demokrasi ve Yoksullar: Radikal Bir Demokrasi Teorisine Doğru
Bernardo Ferro - Hegel’in Hukuk Felsefesinde Yoksulluk ve Tanınma

Kriz ve Yoksulluk
Kurtul Gülenç - Kriz ve Yoksulluk
Güçlü Ateşoğlu - Kritik ve Kriz
Toros Güneş Esgün - Eşitsizlik ve Politika: Çitleri Sökmek
Özgür Emrah Gürel - Yoksulluk Krizi ve Hegelci Rehabilitasyonun Sınırları: Ayaktakımıyla Yüzleşmek
M. Ertan Kardeş - Politik Şiddete Karşı Durulabilir mi?
Eylem Yolsal Murteza - Pierre Clastres: İlkeller ve Bölünme
Kaan H. Ökten - Kant’ta Kozmopolitan Ülkü
Mustafa Poyraz - Ortada Kalan Yoksul Bireyler ve Yeni Toplumsal Korunma Arayışları
Zeynep Savaşçın - Yoksulluğa Toplum Felsefesiyle Bakmak: Haklar ve Yurttaşlık
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.