Tarihyazıcılığı

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Cogito’dan
Takdim
Doğan Özlem • Felsefî Hermeneutiğe Geçiş Yolu Olarak Tarihselcilik
Ayhan Bıçak • Tarih Düşüncesi
Hayden White • Tarihsel Olay
Alain Besançon • Psikanalitik Bir Tarihe Doğru (I)
Alain Besançon • Psikanalitik Bir Tarihe Doğru (II)
Georg G. Iggers • Akılcılık ve Tarih
Chris Lorenz • Senin Tarihin Sana, Benimki Bana: Tarihte Hakikat ve Nesnellik Üzerine Düşünceler
Heinrich von Sybel • Tarihsel Bilginin Yasaları Üzerine
Paul Redding • Dünya Gösterisinde Massedilmek: Hegel’in Romantik Tarihyazımına Yönelik Eleştirisi
Chris Lorenz • Tarihler Doğru Olabilir mi? Anlatıcılık, Olguculuk ve “Mecazi Dönemeç”
Kurtuluş Kayalı • Türkiye’de Tarihyazıcılığı Üzerine Bazı Sathi Gözlemler
Edhem Eldem • Osmanlı Tarihini Türklerden Kurtarmak
İlhan Tekeli • Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine
Gökhan Kağnıcı • Eski Mezopotamya’da Bir İktidar ve Rıza Üretim Aracı Olarak Tarihyazımı
Berber Bevernage • Zaman, Mevcudiyet (Bulunuş=Presence) ve Tarihsel Adaletsizlik
Martin Sabrow • Yakın Tarihin Zamanı
Michael Clifford • Hegel ve Foucault: İnsansız Bir Tarihe Doğru
A. Teyfur Erdoğdu • Açık Tarihçilik: Tarih İnşasında Tartışmalı Konular - Yeni Eğilimler - Yeni İmkânlar

Geçen Sayıdakiler
Sayı 72 Tuhaflık ve Yaratıcılık

Yazarlar Hakkında

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.