Siyaset Felsefesi

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Cogito’dan
Sokak, Siyaset ve Felsefe

 

Rüzgâr Gülü
Orçun Türkay • Zeliha Burtek • Stefan Gandler

 

Yeni Perspektifler
Cengiz Aktar • Kültürlerin Eşitliği İlkesinin Paradoksu: Başörtüsü, Kız Sünneti ve Çin İmparatorunun Köpekleri Üzerine
Özlem Sert • Tarihte Bir Yerimiz Var mı? - Bir Kent Hakkı ve Yaratıcılık Hakkı Olarak Tarih Hakkı

 

Söyleşi
Todd May, Benjamin Noys & Saul Newman • Günümüzde Demokrasi, Anarşizm ve Radikal Politika: Jacques Ranciére ile Bir Söyleşi

 

Dosya: Siyaset Felsefesi
Dilek Hüseyinzadegan • Siyaset Felsefesi
Johannes Fritsche • Kant Etiği ve İnsan Hakları
Charilaos Platanakis • İnsan Haklarının Felsefi Temellendirilmesi Mümkün müdür?
Nalan Saraç • Badiou’da Siyasi Hakikat
Özgür Gürsoy • Bilginin Hakları Bilginin Olgularına Karşı: Foucault’nun Tarihlerinin “Sınır-Deneyim” Olarak Eleştirel İşlevi
Dilek Hüseyinzadegan • Foucaultcu Eleştirel Projenin Dönüştürücü Temelleri: Olgu ve Normlar Arasında
Çiğdem Yazıcı • Azınlık Oluş Hallerinden Toplumsal Cinsiyette Kadın-Erkek Karşıtlığına Felsefi Bir Bakış
Frank Chouraqui • Merleau-Ponty, Ricoeur ve Bolşevik Evrenselciliğin Çöküşü
Andrea Rehberg • Tümü İçin Duygu Üzerine: Sensus Communis üzerine Kant, Arendt ve Lyotard / On a Feeling for All: Kant, Arendt, and Lyotard on sensus communis
Patrick Roney • Yasasız Ahlak: Arendt’in Kötülüğün Sıradanlığı Düşüncesi Üzerine Tekrar Düşünme

 

Odak: Başkanlık Sistemi
Haldun Gülalp • Sunuş: Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Demirhan Burak Çelik • Parlamenter Geleneğimiz, Otoriterleşen Demokrasimiz ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi
Yunus Sözen • Demokrasi ve Otoriterlik Arasında: Başkanlık Sistemine Geçiş Siyaseti
Haldun Gülalp • Barış ve Başkanlık: Bir Demokrasi Projesi Olarak “Anayasal Vatanseverlik”

 

Geçen Sayıdakiler
Sayı 73 Tarihyazıcılığı
Yazarlar Hakkında

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.