Şiddet (sayı 6-7)

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Özlem Solok - Önsöz Yerine
Hannah Arendt - Şiddet Üzerine
Rafael Moses - Şiddet Nerede Başlıyor?
Artun Ünsal - Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi
Şiddet Üzerine Bildiri
Semra Somersan - Şiddetin İki Yüzü
Mark Hobart - Şiddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasına Doğru
Konrad Lorenz - Ecce Homo (İşte İnsan)
Roger Caılloıs - Karizmatik İktidar
Ruşen Keleş - Artun Ünsal - Kent ve Siyasal Şiddet
Mahmut Tezcan - Bir Şiddet Ortamı Olarak Okul
Işık Ergüden - Örnek Bir Şiddet Mekânı: Hapishane
Ferda Keskin - Foucault’da Şiddet ve İktidar
Ulus S. Baker - Bilimsel Kuşkudan Bilimden Kuşkuya Doğru
Nermi Uygur - Spinoza’yla Amor İntellectualis
Yavuz Erten - Cahit Ardalı - Saldırganlık, Şiddet ve Terörün Psikososyal Yapıları
Konrad Lorenz - Saldırganlığın Spontanlığı
Frıedrıch Engels - Tarihte Şiddetin Rolü
Ünsal Oskay - “Efendi/Köle” İlişkisi Açısından Şiddet ve Görünümleri Üzerine
Halil Berktay - Zafer Toprak; Yöneten: Ahmet Kuyaş - Tarihçi Gözüyle “Şiddetin Tarihi” Üzerine Bir Söyleşi
Murat Çulcu - Mafia ve Şiddet
Sulhi Dönmezer - Çağdaş Toplumda Şiddet ve Mafia Suçları
Alexander Mıtscherlıch - Zulüm Üstüne Savlar
Dane Archer - Rosemary Gartner - Barış Dönemi Kayıpları: Savaşa Katılmayanların Şiddet İçeren Davranışlarında Savaşın Etkisi
Taner Ay - Punk Görsel Üslubundaki Gamalı Haç
Ömer Laçiner - Bir Modern Çağ Pratiği Olarak Terör
C.A.J. Coady - Terörün Ahlakı
E.V. Walter - Montesquieu’den Teröristlere Şiddet Politikaları
küçük İskender - Beş Dakika Delikanlı Olmanın Dayanılmaz Sıkıcılığı
Hülya Tufan - Tek Frekanstan İki Yayın: Aşk ve Şiddet
Canan Arın - Kadına Yönelik Şiddet
M. Mukadder Yakupoğlu - Erotizmde Şiddet ve Ahlak İlişkisi
Yıldırım Türker - Şiddetle Seviyorum!
Nüket Esen - Türk Romanında Aile İçi Şiddet Teması
Engin Kılıç - Golding ve Dostoyevski’de Şiddetin İçeriksel ve Yöntemsel İşlevi
Işıl Baş - Sanat, Psikanaliz ve Şiddet: Beyaz Otel
Aydın Gün - Opera’da Şiddet
Kutlukhan Kutlu - Quentin Harikalar Diyarında: Tarantino Sinemasında Şiddet
Giovanni Scognamillo - Şiddet, Toplum, Birey ve Kan
Adnan Tönel - Sanatçı Refleksi “Happening” ve Şiddet
Erol Mutlu - Avrupa’yı Salladık, İngiltere’yi Sarsacağız: Futbol, Milliyetçilik ve Şiddet
Cem Şen - Goncanın Üzerindeki Çiy Damlası: Taocu Yaklaşımla Şiddet
Can Dündar - Televizyon ve Şiddet
Emir Turam - TV’deki Şiddetin Çocuklara Etkileri Üzerine Farklı Bir Bakış
Ahmet Eken - Bir Olgu Olarak Türkiye’de Şiddet
Ümit Kıvanç - Türkiye’de Şiddet Kaynağı Olarak Devlet-Toplum İlişkisi
Padişah Huzurunda İşkence
Ali Akay - Şiddetin Bağlamından Çıkmak Üzere...
Ömer Naci Soykan - Hangi Akla Veda?
Fatmagül Berktay - Felsefe ve Kadın: Zor Bir İlişki
Ragıp Ege - Gilles Deleuze
Mısha Glenny - Yugoslavya: Büyük Çöküş
Medar Atıcı - Leibniz ve Levinas’ta Sonsuzluk Kavramı
Mıchael Rosen - Düşüncelerimi İletmenizi Rica Ediyorum
Sinan Özbek - Kant’ın Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise Kavramı
Kenzaburo Oe - Claude Sımon - Mektup Kutusu

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.