Sesli Düşünmek

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

3 aylık düşünce dergisi Cogito’nun bahar sayısında “Sesli Düşünmek” dosyası var. Begüm Özden Fırat, Ceren Lordoğlu, Evrim Hikmet Öğüt’ün editörlüğünde hazırlanan dosya, sese geniş bir çerçeveden kulak veren, farklı disiplinlerden ve farklı kuşaklardan araştırmacıların yazılarından oluşuyor ve duymanın ve sesin farklı kiplerinin tarihsel ve toplumsal inşasını ve sesin sosyo-kültürel olarak anlamlandırılma ve deneyimlenme biçimlerinin döünüşümünü tartışmaya açıyor.

Dosyadaki yazılar sesin, toplumsal olanı çok yönlü olarak kavramada hem bir vasıta hem bir ortam hem de bizzat kendisi anlam üreten bir araç olarak değerlendirilmesine odaklanıyor. Sesi, gürültü, kahkaha ve sessizlik gibi farklı biçimleriyle hem bir anlam vasıtası hem toplumsal hiyerarşiler ve eşitsizlikleri yeniden üreten ya da dönüştüren ilişkisel bir araç hem de çağdaş sanattan gündelik hayata kadar toplumsal deneyimin nesnesi olarak geniş bir yelpazede tartışan yazılar, sesin izini mahalle, ev, meyhane gibi belirli mekânsal bağlamlarda ya da insan ve insan olmayan canlıların sesleri arasındaki farklılığın kuruluşunda takip ediyor.

Cogito’dan
Begüm Özden Fırat, Ceren Lordoğlu, Evrim Hikmet Öğüt - Sunuş: Sesli Düşünmek
Emily Thompson - Ses, Modernite ve Tarih
E. Şirin Özgün - Sesler ve Politika: Ses Çanakları ve Ses Terapisi Bağlamında Bir Tartışma
Ege Akdemir - Muhtemel Dünyaları Seslendirmek: İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü’nün Kakofonisi
Aylin Kuryel - Sloganın Sesi
Derya Ülker - Rooooaaaaarrrrrrrrr / Kükreyen Kalabalıkların Gürültüsünde Çoksesliliği Duyabilmek
Burcu Yaşin - Duyumsayan Beden, Soylulaşan Mekânsal Atmosferler ve Değişen Müzikal Aktarım Pratikleri Üzerine
Suzi Asa - Haraway’in Duyusal Tanıklığı ve Hatay Meyhanesi Müdavimlerinin Sesi, Soluğu, Çizgisi
Begüm Özden Fırat, Çisel Karacebe - Kamusal ve Özel Arasında Akuzmatik Mekânlar: COVİD-19 Pandemisinde İstanbul Kurtuluş’ta İki Mahallenin İşitsel Etnografisi
Sidar Bayram - Tıkırtılara Kulak Vermek: Akustik İzler ve Adli Dinleme
Özlem Güçlü - Anima: Vegan Yaşam İmkânı
Merve Şen - Sevgili Şimdi, Bedenimde Bir Aradalık Var
Nermin Saybaşılı - “ARTIK-YALDIZ” Ses-Nesnelerinde Saklı Bellek

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.