Pierre Bourdieu

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Cogito’dan - Özerk ve Müdahil Bir Sosyal Bilim İçin

Pierre Bourdieu • Sosyolojiye Övgü
Loïc Wacquant • 1993’te Bourdieu: Bilimsel Kutsamaya Dair Bir Vaka İncelemesi
Barış Büyükokutan • Amerikan Sosyoloğu Olarak Pierre Bourdieu
Mustafa Emirbayer • Charles Tilly ve Pierre Bourdieu
Nazlı Ökten • Devlet Üzerine: Son Bir Hesaplaşma
Güney Çeğin & Levent Ünsaldı • Bourdieu’nün Şerhleri Üzerinden “Temsiliyet Simyası”
Mike Savage • Pierre Bourdieu’nün Kayıp Kent Sosyolojisi
Alim Arlı - Emrah Göker • Kent Sosyolojisini Bourdieu ve Wacquant ile Düşünmek
Jean-Daniel Reynaud & Pierre Bourdieu • Bir Eylem Sosyolojisi Mümkün müdür?
Özgür Budak • Esnek İstihdam Toplumunda Kültürel Sermaye
Özgür Arun • İnce Zevkler - Olağan Beğeniler: Çağdaş Türkiye’de Kültürel Eşitsizliğin Yansımaları
Pierre Bourdieu • Simgesel Sermaye ve Toplumsal Sınıflar
Loïc Wacquant • Simgesel İktidar ve Grup Oluşumu: Pierre Bourdieu’nün Sınıfı Yeniden Çerçevelemesi Üzerine
Irmak Karademir Hazır • Bourdieu Sonrası Yeni Eşitsizlik Gündemleri: Kültürel Sınıf Analizi, Beğeni ve Kimlik
Çetin Çelik • Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı
Cihad Özsöz • Pierre Bourdieu: Simgesel Şiddet, Eğitim, İktidar
Hüseyin Etil - Metin Demir • Pierre Bourdieu’nün Bilim Sosyolojisine Katkısı: “Alan Teorisi”, “Habitus” Cini ve “Refleksivite Talebi”
Barış Mücen • Bourdieu’yü Kullanmak: Bilimsel Nesnenin İnşası
Sebahattin Şen • Pierre Bourdieu Sosyolojisinde Düşünümsellik
İştar Gözaydın • Bourdieu ve Din
Emine Borgenç Demirel • Çevirinin Bourdieu Sosyolojisiyle Yapılanan Yüzü, Çeviri Sosyolojisi
Seval Şahin • 1918’de Edebi Beğeni ve Bir Edebi Biçimin Ortaya Çıkışı
Pierre Bourdieu • İnsanlar ve Mekanizmalar
Loïc Wacquant’la Söyleşi • Bourdieu’yle Birlikte

Geçen Sayıdakiler
Sayı 75 Nörobilim ve Felsefe
Yazarlar Hakkında

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.