Cogito, Öyleyse Descartes

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Bu sayıda:
Işık Şimşek - Editör’den...
Okurlarımızın Dikkatine
Descartes’ın Kronolojisi
René Descartes - Tanrı‘nın Varolduğunu ve İnsanın Zihni İle Bedeni Arasındaki Farkı Kanıtlayan, Geometrik Biçimde Düzenlenmiş Nedenler
Genevıève Rodıs -Lewıs - Descartes’ın Yaşamı ve Felsefesinin Gelişmesi
Roger Arıew - Descartes ve Skolastisizm: Descartes’ın Düşüncesinin Anlıksal Arka Planı
Jean-Marıe Beyssade - Descartes
Louıs E. Loeb - Kartezyen Kısırdöngü
Mustafa Armağan - Descartes Felsefesinin Ufukları ve Sınırları
Prof. Dr. Nejat Bozkurt - Descartes Gerçekten Modern Çağın Öncüsü müdür?
Edmund Husserl - Başlangıç
F. G. W. Hegel - Descartes
Gülnihal Küken - Gazzali, Descartes ve Cogito
Zeynep B. Sayın - Yeniçağ: Descartes ve Montaigne
Stephen Voss - Descartes’ın Sevgi Kuramı
Luc Ferry - Karşı-Doğanın İnsanı
Rıchard Rorty - Bedenden Ayrı Var Olma Yetisi
Amélıe Oksenberg Rorty - Bedenle Düşünme Konusunda Descartes
Peter Markıe - Cogito ve Önemi
Antonıo R. Damasıo - Uslamlama Tutkusu
Uğur Kökden - Renatius  Cartesius
Nıcholas Jolley - Descartes Felsefesinin Kabul Edilmesi
John Cottıngham - Kartezyen Düalizm: İlahiyat, Metafizik ve Bilim
Arslan Kaynardağ - Türkiye’de Descartes İlgisinin Başlaması ve Gelişmesi
Arslan Kaynardağ - “Türkiye’de Descartes” Konusunda Bir Kaynakça Denemesi
Jonathan Ree - Felsefe Aşkına Felsefe
Jane Flax - Bir Uğraş Olarak Eleştirel Teori
Medar Atıcı - Çağlar Boyunca Önemini Yitirmemiş Bir Çağrı: Kendini Bil!
Cem Akaş - Dünyanın Büyüsü
Yazarlar Hakkında

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.