Bellek: Öncesiz, Sonrasız

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
İçindekiler

Cogito’dan

Raşit Çavaş - Bir okurundan Cogito’ya teşekkürler... 

Şeyda Öztürk - Öncesi ve Sonrasıyla Cogito

Jeffrey Andrew Barash - Belleğin Kaynakları

Münir Göle - Doğru Olmadığını Biliyorum Ama Öyle Hatırlıyorum

Mehmet Çetintaş - İnsan Hatırlar...

Frances A. Yates - Giordano Bruno: Paris’e İlk Geliş

Cengiz Çağla - Renan, Irk ve Millet

Maurice Halbwachs - Kolektif Bellek ve Zaman

Nusret Polat - Bellek ve Yabancı İçin Sorumluluk: Etik “iyi yaşam” Fikri İçin Kısa Bir Giriş

Keith Ansell Pearson - Virtüelin Gerçekliği: Bergson ve Deleuze

Filiz Özdem - Beni Ölüm Gibi’deki Hatırlama, Zaman ve Özne Katmanları
Joseph J. Kockelmans - Edmund Husserl ve Fenomenoloji

Jean Blain - Paul Ricœur’le Söyleşi: Bellek, Tarih, Unutuş

Behice Tezçakar - “Bellek Sancısı: Havuzbaşı’nda Çocuk Mevsimi” ki “İkiye Ayırıyorum Yaşam Seni!..”

A. Sait Aykut - Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine

Aytaç Demirci - Sessizliğin Sesi: Sein und Zeit ve Dil Üzerine Bir Deneme

Michael Schudson - Kolektif Bellekte Çarpıtma Dinamikleri

Umut Taydaş - Şifreli Harikalar Kumpanyası

Ata Devrim - Haz İlkesi’ni Doğru Kavrayabilmek Açısından “Zaman” Kavramının Önemi

Cengiz Çağla - Bellek Üstüne Düşünmek

Mehmet Çetintaş - Ölmekte Olan İnsan Bir Şeye Uzanır...

Eilean Hooper - Greenhill - Bellek Tiyatrosu

Nicomedes Suárez-Araúz - Amnezi Manifestosu

Faruk Duman - Kaplan: Güç istemimiz üzerine bir deneme

 

GEÇEN SAYIDAKİLER

Sayı 49: Freud ve Kültür

Yazarlar Hakkında

Abone olmak için idealdergi@idealkultur.com adresine mail atabilir ya da 05559811838 - 02125288541 numaralı telefonları arayabilirsiniz.
* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.