Kullanım Koşulları

Yapı Kredi Kültür Sanat ve YayıncılıkA.Ş. web sitesine hoş geldiniz. Bu alana ve/veya bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

Telif Hakları Sınırlamaları

Gizlilik Koşulları

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş., bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

İşbu internet sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.