Türk Resminde 68 Kuşağı - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

1960’lar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye kültür tarihi açısından da atılımcı, yenilikçi bir dönem olarak değerlendirilir. 1960’ların sonlarında Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci olan birçok genç sanatçı, d Grubu sanatçıları arasında yer alan hocalarının antik ve mitolojik konuları post-kübist formlarla sunan eğilimlerine karşı çıkmış, yapıtlarında “ifade”yi vurgulayan sanatçılara yönelmişti. Genç sanatçılar, hocalarının bir etüt aracı olarak gördükleri figüre farklı anlamlar yükleyerek onu plastik ifadenin başlıca öğesi yaptılar. Mehmet Güleryüz, Alaettin Aksoy, Komet, Utku Varlık ve Neş’e Erdok gibi sanatçılar soyut sanata tepki olarak figüratif anlatıma yönelmişler, kendi iç dünyalarına ve toplumsal eleştiriye yönelik tavırlarını yansıttıkları eserler üretmişlerdir. İlginç olan bir nokta da, Türkiye’de genç kuşağın politik uyanış içinde olduğu bu dönemde, genç ressamların, yapıtlarında politik konulara doğrudan yer vermemiş olmalarıdır.

Mehmet Güleryüz, “Karnı Yarık Adam”, 1971.