Tarihten Sanata, Sanattan Tarihe Bakış: Unutmamak için Unutkan Ayna - Kültür Sanat Dosyası

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

“Bir olay yazılınca zaman kaybolur ve canlanmak için okuyanın bakışını bekler...”

Unutkan Ayna”da insanlığın soluğunu tuttuğu ve bakışlarını Anadolu’ya diktiği bir zaman parçasını, Ermeni tehciri sırasındaki Kapadokya’yı anlatıyor: “Unutmanın” bazen “her şeyi eksiksiz görmek” anlamına geldiğini söyler gibi...

Gürsel Korat ve Ezel Akay “Unutkan Ayna” romanının ışığında tarihin sanat üzerindeki, sanatın da tarih üzerindeki etkisini konuşuyor. Günümüzde sanata olan bakıştaki değişimi irdelerken aslında tarihin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bu söyleşide geçmiş ve gelecek şimdiki zamanda buluşuyor.