Oryantalizm ve “Harem” - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Napolyon’un Yakın Doğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı ele geçirmesiyle Batı için “Doğu” imajı kendinden olmayan, farklı bir dünyanın simgesi olmuştu. Bu coğrafyaları ilk defa ziyaret eden 19. yüzyıl Avrupalı ressamlar “Doğu”da gördüklerini birbirinden farklı biçimlerde aktardılar. Kimisi küçük gören, kimisi hayranlık uyandıran anlatımları tercih ediyordu. Farklı bakış açıları olsa da Oryantalist Batılı sanatçıların ortak özellikleri mimariden, sanata tüm toplumsal yaşamıyla “Doğu”yu büyüleyici, egzotik ve gizemli bir şekilde yansıtmalarıydı. 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişiminin zirvesine ulaşan Oryantalizm akımının en popüler konusu ise “harem”di. Harem “fikri”, Batılı  ressamları eril iktidarın, bilinmeyen bir dünyanın kadınlarına ait erotizmin, ihtişamın ve köklü geleneklerin iç içe geçtiği imgeler üretmeye sevkediyordu.

John Frederick Lewis, “Harem” (ayrıntı), 1850, özel koleksiyon.