Nâmahremiyet ve Modern Ev: Bir Amor/Horror Vacui Hikâyesinden Fragmanlar - Çağdaş Sanat Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Can Aytekin’in 16 Mart-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arter’de yer alan “Boş Ev” başlıklı sergisi kapsamında, serginin etrafında şekillendiği konuların irdeleneceği bir dizi konuşma gerçekleşecek. Erdem Ceylan’ın “Nâmahremiyet ve Modern Ev: Bir Amor/Horror Vacui Hikâyesinden Fragmanlar” başlıklı konuşması, sanatçının özellikle “Boş Ev” serisinden yola çıkarak, tekinsizlik kavramını mimari ve boşluk üzerinden ele alacak.

Sigmund Freud’un 1919 yılında “tekinsiz” kavramına odaklanan Das Unheimliche başlıklı makalesini yayımlanmasının ardından modern mimarlık üretimi kısa zamanda “içerisi” ile “dışarısı” arasındaki alışılagelmiş mekânsal sınırları bulanıklaştırarak “yuva olarak ev”in bilindik, güvenli ve tekin sularında derin anaforlara neden olur. İskeletsi konstrüksiyonun ve saydam malzemelerin kullanımıyla neredeyse “elle tutulur” hâle gelen boşluk, sözü edilen bulanıklaştırma işleminin merkezindedir. Modern insan bir yandan tanrıdan boşalan yeri dünyadaki hayatıyla doldurmaya çalışır, öte yandan gittikçe bu hayatın boşluğuyla daha fazla yüzleşir. Bu, boşluk ile kurulan bir sevgi/nefret ilişkisi, bir “boşluk arzusu/korkusu” hikâyesidir aslında. Konuşma, Can Aytekin’in Arter’de yer alan “Boş Ev” başlıklı kişisel sergisindeki yapıtların çağrıştırdıkları üzerinden sözü edilen hikâyenin bazı fragmanlarına değinecek.

Can Aytekin
“Boş Ev”, 2017
Fotoğraf: Ali Taptık