Espri Kopyası, Sanata ve Sanatçıya Saygı - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

“Espri kopyası” bir sanat eserinin başka bir sanat akımının ilkeleri doğrultusunda yeniden üretilmesi veya tanınmış bir eserin, o eseri kopyalayan sanatçının bakış açısıyla yeniden yapılması anlamına gelir. Burada espri, “zihniyet” anlamındadır ve yeniden üretilen eser, bir reprodüksiyon değil, yeni bir sanat eseri olarak değerlendirilir. Ancak, kuşkusuz, bir sanat eseriyle reprodüksiyon arasındaki ince çizgi, espri kopyası söz konusu olduğunda daha da kırılgan bir hal alır. Prof. Kemal İskender, sanat tarihinden örneklerle bu ince çizgiyi sorgulayacak.