Empresyonizm’de Figürasyon ve Kadraj/Çerçeveleme İlişkisi - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Empresyonizm (İzlenimcilik) akımı, fotoğrafın icadından yaklaşık elli yıl sonra başlamıştır ve dolayısıyla  fotoğraf sanatı Empresyonistleri pek çok açıdan etkilemiştir. En önemli etkilerden biri “kadrajlama” (çerçeveleme) konusunda olmuştur. Geleneksel formal kompozisyonlar terk edilerek figürler ve nesneler, resme çok daha tesadüfi görünen, daha az yapmacık bir düzenlemeyle yerleştirilmiştir. Hatta, çoğu zaman, tıpkı fotoğrafta olduğu gibi, figürlerin bir kısmı kadrajın dışında bırakılmıştır; kenarından köşesinden kesilmiş figürler resmin doğal bir parçası haline gelmiştir. Edgar Degas, dansçıları betimlediği resimlerini çoğu kez doğrudan fotoğraflardan yararlanarak yapmış, resimlerinin kompozisyonunu ve detaylarını fotoğrafik imgelerden esinlenerek oluşturmuştur. Onun dans resimlerinde figürlerin bir kısmının yalnızca yarısını görmek hiç de olağan dışı bir durum değildir.

Edgar Degas, “Dansçılar”, 1878