1. Dünya Savaşının Sanata Yansıması - Sanat Tarihi Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

1. Dünya Savaşı öncesinde sanatta iyimserlik hâkimdi; yeni ayak basılan yüzyılın aydınlık bir geleceğe uzandığı inancıyla sanatçılar idealist düşler kuruyorlardı. Dışavurumculuk ve Kübizm sanata soyut bir dil kazandırmış ve üsluba ilişkin yeni bir kavrayış doğurmuştu. Fovizm ve İzlenmicilik-Sonrası akımlarının sanatçıları, dünyayı parlak renklerle ve göz alıcı manzaralarla dolduruyordu. Ancak 1914’te bu düşer, gelişmiş teknolojinin ve bilimin savaşa tahvil edilmesiyle kâbusa döndü: Ölüm, ağır silahlardan ve savaş uçaklarından yağıyordu. Kübizmin soyutlamaları ve Fovizmin çocuksu renkleri yerini savaşın ve teknolojinin eleştirisine bıraktı. İsviçre’de Dada’nın, Almanya’da Yeni Nesnelciliğin doğuşunda bu savaş karşıtı duyarlılık rol oynadı.

Kemal İskender, Sanat Tarihi Konuşmaları kapsamında bu akşam 1. Dünya Savaşı’nın sanata etkilerini örneklerle anlatıyor.

Etkinliğimiz ücretsiz ve herkese açkıktır.