Türkiye Uygarlıklar Rehberi - 5 / Anadolu

PAYLAŞ
SATIN AL YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Türkiye Uygarlıklar Rehberi, tarihin şafağından beri burada birbiri ardına serpilmiş olan kültürlerin tarihsel anıtlarına, arkeolojisine ve mimarisine dair bir rehberdir. Uygarlıkların tarih içinde yer değiştirdikleri bir coğrafya üzerindeki yolculuğa eşlik eden bu beş ciltlik yapıt, üst üste kurulmuş şehirlerin ve kültürlerin akıbetlerinin birbirlerine nasıl sirayet ettiğini, farklı uygarlıkların geride bıraktıkları yapılarla nasıl bir kültür hazinesini bizlere devrettiğini yerinde görmeye niyetlenen gezmenlerin elkitabı olacak. Büyük bir yolculuğa çağırıyor Türkiye Uygarlıklar Rehberi'nin Anadolu'yu kapsayan beşinci ve son cildi. Uygarlıkların köprüsü olmuş bir yarımadanın gizlediği izleri, en uç köşelere giderek ortaya döküyor. Antik Yunan ve Roma kentlerinin harabelerinden Ihlara Vadisi'nin yeraltı şehirlerine, Selçuklu ve Osmanlı ulu camilerinden dağların eteklerinde yer alan bozkırlardaki ıssız kiliselere giderken, kültür yolcusunun Anadolu gezisinde elinden düşürmemesi gereken bir kitap.

Antik çağda İkonion diye bilinen Konya, Anadolu'nun en eski şehirlerinden biridir. Antik zamanlarda, Phrygia'nın doğu bölümünün ve Galatia'nın güneyinde yer alan lykaonia'nın en büyük kentiymiş. Yolcular için, çıplak Anadolu platosunda bir vaha, hoş bir konaklama noktası olmuş hep. Konya'daki Alâeddin Parkı'nda yapılan arkeolojik çalışmalar, İÖ üçüncü binyıla uzanan insan yerleşiminin kanıtlarını ortaya çıkarmış. İÖ ikinci binyılın ortalarında bu yerleşim, herhalde Hitit egemenliğindeydi; Hititler buraya Amandra diyorlarmış. İÖ 1200 civarlarında, Hititlerin iktidarı sona erince yerini, dört yüzyıllık bir Phrygia egemenliği aldı.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.