Bütün Şiirleri - Gaius Valerius Catullus

  • Bütün Şiirleri - Gaius Valerius Catullus
PAYLAŞ
YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Romalı şair Catullus'un bütün şiirleri Çiğdem Dürüşken ve Erdal Alova'nın çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları'nın şiir dizisinden çıktı. Tam adıyla Gaius Valerius Catullus (İÖ 87-54), İskenderiye şiir akımını benimsemiş "Poetae Novi" (Yeni Şairler) arasında sivrilen Romalı lirik bir şair. İnsan ruhunun karşıt duygularını, sevgiyi ve nefreti, aşkın ve ölümün acılarını, tutkuları, --hem "karşı" hem de "eş"-- cinsel ilişkileri rahat ve yalın bir dille yansıtmasıyla, Antik çağın olduğu kadar günümüz Batı edebiyatının da "olmazsa olmaz" şairi. Kendi döneminde olduğu kadar, bugün de hâlâ "poeta novus", yani "yeni şair". Şiirlerinde sevdiklerini övmekten, sevmediklerine ise (bu, dönemin ünlü bir devlet adamı ya da Romulus gibi "kutsal" biri bile olsa) doludizgin küfretmekten kaçınmayan, sevgilisi Lesbia'ya aşkını dile getirdiği dizeleriyle ölümsüzleşen Catullus'un bütün şiirleri, Çiğdem Dürüşken ve Erdal Alova çevirisiyle Türkçede. Şiirlerin Latince asılları, Çiğdem Dürüşken'in sunuş yazısı ve "Şiirler İçin Notlar"ıyla...

ŞİİRLER İÇİN NOTLAR
1 süngertaşıyla ... : Eskiçağ dünyasında ruloların kenarlarını düzleştirmek için süngertaşı (ponzataşı) kullanılırdı. Cornelius Nepos: (İÖ y 99-24): Catullus'un şiirlerini adadığı çağdaşı şair. Iuppiter: Eski Yunan mitolojisinde Zeus adıyla bilinen ve hem Eski Yunan'da hem Roma'da tanrıların babası olan en güçlü tanrı; Saturnus'un oğullarından biri; Gök Tanrısı. ey koruyucu bakirem ... : bir esin perisine ithaf. 2 sevdiğim kızın ... : Catullus bu şiirde sevgilisi Lesbia'dan sözetmektedir. 2a Yalnız üç dizesi elimize geçen bu şiirde sözü edilen, avcı kız Atalante'dir: Babası Iasos'un erkek gibi yetiştirdiği ve koşuda kimsenin geçemediği Atalante, Arkadya'da Artemis'in simgesi olarak bilinir. Kız oğlan kız kalmaya ant içtiği için, kendisiyle birlikte olmak isteyenlerle yarışa girer ve taliplerini bu yarışlarda geçerek kargısıyla öldürür. Ancak Hippomenes (ya da Melanion) adlı bir delikanlı Aphrodite'nin Kıbrıs'taki tapınağından aldığı söylenen üç altın elmayla bu yarışa katılınca işler değişir. Delikanlı yarış sırasında elmaları teker teker yere atar, Atalante elmaların cazibesine dayanamayıp onları toplamaya çalışır. Bu yüzden yarışı kaybeder ve delikanlıyla evlenir. 3 Venus: Eski Yunan mitolojisinde Aphrodite olarak bilinen aşk, sevgi ve sevişmeyi simgeleyen tanrıça. Theogonia'da (160-206) bu tanrıçanın denizin köpüklü dalgalardan doğduğu anlatılır. Cupido: Venus'un oğlu olarak bilinen ve annesiyle birlikte aşkın güç kaynağı olarak gösterilen tanrı. Eski Yunan dünyasında Eros olarak bilinir. Şiirlerde, insanları oklarıyla yaralayan afacan bir çocuk olarak tasvir edilmiştir. Orcus: Romalılar'a göre ölümün meskeni, yeraltı dünyası.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.