Tarih, Kurum ve Toplum Boyutlarıyla Özel Arşivler - Söyleşi

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Son yirmi yıldır gerek aile arşivlerini gerekse belli konulara odaklanan kişisel arşivleri daha sık duyar olduk. Bu arşivlerin nasıl korunacağı, kamuya ve araştırmacılara nasıl açılacağı, tarih yazımında nasıl kullanılacağı ve topumsal belleğe etkileri hakkında tartışılmasına duyulan ihtiyaç da giderek arttı. “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisinde izleyiciyle buluşan Hagop Ayvaz Arşivi'nden hareketle bu soruları biz de tartışmaya açmak istedik. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Arzu Öztürkmen'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oktay Özel özel arşivlerin tarih yazımı ve toplumsal bellekle ilişkisini, bu ilişkinin sunduğu imkânları ve problemli taraflarını ele alacak. SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü, tarihçi Dr. Lorans Tanatar Baruh arşivleri kataloglayan ve araştırmaya açan kurumların özel arşivler-tarih-yazımı-toplumsal bellek ilişkisindeki rolüne değinecek; 1990'lardan itibaren kurulan kültür kurumlarının çalışmalarının ve SALT örneğinin üzerinde duracak. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe kurumların kullanıcı odaklı yaklaşımlarına, özel arşivlerin korunması ve erişime açılmasıyla ilgili sorunlardan söz edecek. 

Tiyatrocu, yayıncı ve arşivci Hagop Ayvaz'ın ölümünün ardından önce Agos gazetesine, sonra Hrant Dink Vakfı'na bağışlanan arşivinin katalolanması ve dijital ortama aktarılması büyük ölçüde tamamlandı. Arşiv, Aralık 2020'de Hrant Dink Vakfı öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle Yapı Kredi Kültür Sanat'ta açılan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisiyle eş zamanlı olarak araştırmacıların erişimine sunuldu.  

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ınYouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

Hagop Ayvaz, arşivinde çalışırken
Fotoğraf: Ayk Kökçü