Hagop Ayvaz Arşivi’nin çok kültürlü ve çok dilli tiyatro üzerine düşündürdükleri - Sergi Söyleşileri

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Hrant Dink Vakfı öncülüğünde, Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık iş birliğiyle hazırlanan ve Yapı Kredi Kültür Sanat’ta süren “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi, ömrünü tiyatroya vakfetmiş Hagop Ayvaz’ın çok kıymetli arşivini izleyiciyle paylaşıyor. Arşiv; Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe 600’e yakın el yazması ve matbu tiyatro metni, 500’den fazla Ermenice ve Türkçe süreli yayın, dergi ve broşürün yanı sıra yaklaşık 12 bin görsel materyal içeriyor. Bu belgelerin çoğu özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 1960’lar arası İstanbul merkezli tiyatro dünyasını yansıtıyor: Osmanlı’da Ermeni sanatçıların başlattığı modern tiyatro hareketi, Direklerarası’nda tiyatro ruhu, tulûat oyuncuları, melodram furyası, Hristiyan ve Müslüman oyuncuların birlikte sahneye çıkmaları, çok dilli repertuar, Darülbedayi’nin açılışı ve Ermeni oyuncuların sahnelerden sessiz sedasız çekilmeleri… Dolayısıyla arşiv, Türkiye tiyatro tarihine çoğulcu bir perspektifle bakmak için imkânlar sunuyor. Bu söyleşinin konukları Boğos Çalgıcıoğlu, Nesim Ovadya İzrail ve Fırat Güllü de Hagop Ayvaz Arşivi’ni bu perspektifle ele alarak tiyatromuzun çok kültürlü ve çok dilli dönemini tartışacaklar. 

Türkiye tiyatro tarihi araştırmacısı, yazar Boğos Çalgıcıoğlu, “Berberyan Kumpanyası” adlı tiyatro topluluğunda görev yapmaktadır. Araştırmacı-yazar Nesim Ovadya İzrail’in “Osmanlı ve Cumhuriyet Tiyatrosunda Şahinyanlar - Şahinyan ve Berberyan Aileleri” başlıklı yayımlanmamış bir çalışması vardır. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde çalışmalar yürüten Fırat Güllü’nün “Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek söyleşiye buraya tıklayarak Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden katılabilirsiniz.

Görsel: Burhanettin Tepsi Temsil Heyeti. 1920.
Arka sıra: Hasan Cevat, Adriyen Hanım, Arşaluys, Ahmet Fehim, Zabel Şehbar, İsmail Galip Arcan, Şadi, şair Tahsin Nahit; orta sıra: Rap Selahattin, Burhanettin Tepsi, Hıraçya Hanım; ön sıra: Şehabettin Süleyman, Münif Fehim, Kemal Daveri, Ağavni Binemeciyan, Muvahhit Rafet, Eliza Binemeciyan, “Hagop Ayvaz Arşivi”