Edip Cansever 90 Yaşında - Edebiyat Konuşmaları

PAYLAŞ / İZLE
ÜCRETSİZ

Modern şiirimizin en özgün ve üretken şairlerinden biri olan Edip Cansever’in 90. yaşını, onun poetikasını, yaşama ve şiire bakış açısını konuşarak kutlayacağız. Turgut Uyar ve Cemal Süreya ile birlikte “İkinci Yeni”nin öncü şairleri arasında anılan Cansever’in toplam on yedi şiir kitabı yayımlandı. Şair 1958’den itibaren yazdığı şiirlerde varoluşsal sorunsallar üzerinde durdu, birçok özgün karakter yaratarak dramanın olanaklarından yararlanan bir anlatımı benimsedi. Cansever’e göre, direnmekle çevreye uymak arasında şaşkına dönen ve çeşitli rollere bölünen bireyin şiirde hakkıyla temsili, şiirin de anlatıcılara bölünmesiyle, yani dramatik bir şiirle mümkündü. Söyleşi; Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi veYapı Kredi Kültür Sanat işbirliğiyle düzenleniyor.