Makbule Aras Eivazi

Makbule Aras Eivazi
PAYLAŞ
Hakkında

Makbule Aras Eivazi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu; aynı fakültede “Eski Türk Edebiyatı” alanında yüksek lisans yaptı. Farsça öğrendi ve Türk edebiyatının yanı sıra İran edebiyatıyla da ilgilenmeye başladı. “Varlık”, “Kitap-lık”, “Notos”, “Virgül”, “Cumhuriyet Kitap”, “Öteki-siz”, “Ç.N.”, “Sıcak Nal”, “Duvar”, “Lacivert”, “Sabit Fikir” dergilerinde ve çok yazarlı kitaplarda deneme, eleştiri, inceleme, çeviri ve öyküleri yayımlandı. Dünya Kitap tarafından düzenlenen 27. “Yılın En İyileri” ödüllerinde, Farsça aslından yaptığı Furuğ Ferruhzad çevirisi “Rüzgâr Bizi Götürecek” ile 2019 “Yılın Çeviri Kitabı Ödülü”nü aldı.